Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 120

sortuj według:

Tytuł Materiały szkoleniowe dla nauczycieli w ramach innowacyjnego programu nauczania - Włącz myślenie

Autor Małgorzata Zasada

Opis Publikacja zawiera. 1. Przygotowanie merytoryczne szkolenia. 2. Interpretacja e- poradnika, wypracowanie produktu pomocowego do dalszej pracy. 3. Aktywne metody nauczania, planowanie pracy realizując program innowacyjny. 4. Coaching, jako kierunek rozwoju nauczyciela i...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-024/13-00

Nazwa projektu "Włącz myślenie" - innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego

Beneficjent (nazwa) Gmina Suchań

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Suchań

Słowa kluczowe materiały szkoleniowe, program nauczania, włącz myślenie

Tytuł E-Poradnik dla nauczycieli wdrażających program nauczania

Autor Małgorzata Zasada

Opis E-poradnik metodyczny dla nauczycieli wdrażających Innowacyjny Program Nauczania /IPN/, pozwoli w sposób praktyczny zrozumieć idee projektu innowacyjnego, jego przesłanie, przybliży formę przygotowanego na ten cel IPN-u oraz obudowy dydaktycznej przekazanej dla Was drodzy...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-024/13-00

Nazwa projektu "Włącz myślenie" - innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego

Beneficjent (nazwa) Gmina Suchań

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Suchań

Słowa kluczowe Poradnik, nauczyciel, program nauczania , Włącz myślenie

Tytuł Pakiet edukacyjny - W wiejskiej zagrodzie - klasa I - tydzień 24

Autor Maria Piotrowska, Magdalena Król

Opis Pakiet tematyczny zajęć do klasy I tydzień 24 składa się ze scenariuszy zajęć, e -Doświadczeń Młodego Naukowca oraz kart pracy. Jest to propozycja organizacji procesu uczenia się, która sprzyja nie tylko przyswajaniu podanych w podstawie programowej treści, ale...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-024/13-00

Nazwa projektu "Włącz myślenie" - innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego

Beneficjent (nazwa) Gmina Suchań

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Suchań

Słowa kluczowe myślenie naukowe, doświadczenia, hipotezy, wnioski

Tytuł Pakiet edukacyjny - Górska wyprawa - klasa II - tydzień 19

Autor Maria Piotrowska, Magdalena Król

Opis Pakiet tematyczny zajęć do klasy I tydzień 19 składa się ze scenariuszy zajęć, e -Doświadczeń Młodego Naukowca oraz kart pracy. Jest to propozycja organizacji procesu uczenia się, która sprzyja nie tylko przyswajaniu podanych w podstawie programowej treści, ale...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-024/13-00

Nazwa projektu "Włącz myślenie" - innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego

Beneficjent (nazwa) Gmina Suchań

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Suchań

Słowa kluczowe myślenie naukowe, doświadczenia, hipotezy, wnioski

Tytuł Pakiet edukacyjny - Zimowe zabawy - klasa I - tydzień 17

Autor Małgorzata Marzycka, Magdalena Król

Opis Pakiet tematyczny zajęć do klasy I tydzień 17 składa się ze scenariuszy zajęć, e -Doświadczeń Młodego Naukowca oraz kart pracy. Jest to propozycja organizacji procesu uczenia się, która sprzyja nie tylko przyswajaniu podanych w podstawie programowej treści, ale...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-024/13-00

Nazwa projektu "Włącz myślenie" - innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego

Beneficjent (nazwa) Gmina Suchań

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Suchań

Słowa kluczowe myślenie naukowe, doświadczenia, hipotezy, wnioski