Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 40

sortuj według:

Tytuł Raport ewaluacyjny

Autor Anna Dzierżan

Opis Raport ewaluacyjny z realizacji projektu.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-097/09-00

Nazwa projektu "Z peryferii do centrum"

Strona www projektu http://www.optima.opole.pl

Beneficjent (nazwa) OPTIMA s.c w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe raport, ewaluacyja

Tytuł Program rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Autor Tomasz Sawicki

Opis Program rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-097/09-00

Nazwa projektu "Z peryferii do centrum"

Strona www projektu http://www.optima.opole.pl

Beneficjent (nazwa) OPTIMA s.c w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe program, materiały edukacyjne

Tytuł Wsparcie kompetencji uczniów w formie zajęć pozalekcyjnych

Autor Grażyna Wójcik

Opis Materiały edukacyjne dla uczestników spotkań wymiany doświadczeń kadry projektowej

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-097/09-00

Nazwa projektu "Z peryferii do centrum"

Strona www projektu http://www.optima.opole.pl

Beneficjent (nazwa) OPTIMA s.c w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe materiały edukacyjne, kadra projektowa

Tytuł Materiały szkoleniowe na spotkanie kadry projektowej

Autor Grażyna Wójcik

Opis Materiały edukacyjne dla uczestników spotkań wymiany doświadczeń kadry projektowej.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-097/09-00

Nazwa projektu "Z peryferii do centrum"

Strona www projektu http://www.optima.opole.pl

Beneficjent (nazwa) OPTIMA s.c w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe materiały edukacyjne, realizacja projektu

Tytuł Ramy programowe projektu edukacyjnego

Autor Grażyna Wójcik

Opis Materiały edukacyjne dla uczestników spotkań wymiany doświadczeń kadry projektowej.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-097/09-00

Nazwa projektu "Z peryferii do centrum"

Strona www projektu http://www.optima.opole.pl

Beneficjent (nazwa) OPTIMA s.c w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe materiały edukacyjne, wymiana doświadczeń