Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 4

sortuj według:

Tytuł Osiem nagrań spektakli organizowanych w trakcie realizacji projektu

Autor Paweł Skonieczny, Agnieszka Kowal

Opis Osiem nagrań spektakli organizowanych w trakcie realizacji projektu.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-025/09-00

Nazwa projektu "Ekspresja talentów - integracja uczniów słyszących i niesłyszących w ZSI

Beneficjent (nazwa) Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu/Gmina Wrocław

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe film, projekt, spektakl

Tytuł Innowacyjny program doskonalenia komunikacji poprzez zajęcia choreoterapii, teatralne i plastyczne

Autor S. Janczyński, L. Wegnerowicz-Kieda, P. Skonieczny, A. Kowal, A. Burycz, A. Zygmotn, A. Rybak

Opis Ze względu na rozwój emocjonalny uczniów słabosłyszących: przebywając w otoczeniu osób z podobnymi dysfunkcjami nie czują się gorsi, nie mają tendencji do stałego porównywania z innymi. To ma wpływ na samoakceptację i poczucie własnej wartości. Dlaczego więc...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-025/09-00

Nazwa projektu "Ekspresja talentów - integracja uczniów słyszących i niesłyszących w ZSI

Beneficjent (nazwa) Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu/Gmina Wrocław

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe muzyka, integracja, choreografia, taniec

Tytuł Innowacyjny program nauczania języka miganego – integracja uczniów słyszących i niesłyszących

Autor Sławomir Janczyński, Lucyna Wegnerowicz-Kieda, Janusz Waszak

Opis Autorzy programu proponują, aby zajęcia języka miganego, ekspresji i harmonii ruchu, teatru z elementami biblioterapii oraz sztuk plastycznych były umieszczone w planie lekcji. Powyższe zestawienie zakłada, że zajęcia będą odbywały się przez 30 tygodni. Proponujemy,...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-025/09-00

Nazwa projektu "Ekspresja talentów - integracja uczniów słyszących i niesłyszących w ZSI

Beneficjent (nazwa) Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu/Gmina Wrocław

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe język migowy, program nauczania

Tytuł Publikacja podsumowująca projekt – Ekspresja talentów

Autor Mateusz Majewski

Opis Integracja to łączenie, przyłączanie, współistnienie. To nauka tolerancji i wrażliwości, ale także najdoskonalsza forma społeczeństwa, w której mogą funkcjonować i rozwijać się wszyscy bez wyjątku. Silni i słabsi, zdolni i mniej zdolni, zdrowi i ci z...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-025/09-00

Nazwa projektu "Ekspresja talentów - integracja uczniów słyszących i niesłyszących w ZSI

Beneficjent (nazwa) Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu/Gmina Wrocław

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe podsumowanie, raport, współpraca