Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 4

sortuj według:

Tytuł Raport końcowy „Komputerowy Świat Wiedzy - innowacyjny program nauczania informatyki dla uczniów szkoły podstawowej z klas I-III o różnym stopniu uszkodzenia wzroku

Autor Praca zbiorowa

Opis Kształcenie uczniów z dysfunkcją wzroku wymaga zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w celu zapewnienia optymalnych warunków nabywania wiedzy i umiejętności. Tak rozumiany proces kształcenia uwzględnia możliwości i potrzeby niepełnosprawnych dzieci....

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-037/09-00

Nazwa projektu "Komputerowy Świat Wiedzy"

Beneficjent (nazwa) Gmina Miasto Lublin/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej im.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe raport, ewaluacja, badanie

Tytuł Program nauczania informatyki w edukacji wczesnoszkolnej dzieci słabo widzących i niewidomych: „ Komputerowy świat wiedzy. Program nauczania informatyki w edukacji wczesnoszkolnej dzieci słabo widzących i niewidomych"

Autor M. Dobroń, B. Dziduch, B. Kazanowska, E. Prusak

Opis Edukacja uczniów z dysfunkcją wzroku wymaga zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w celu zapewnienia optymalnych warunków nabywania wiedzy i umiejętności. Tak rozumiany proces kształcenia uwzględnia możliwości i potrzeby niepełnosprawnych dzieci....

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-037/09-00

Nazwa projektu "Komputerowy Świat Wiedzy"

Beneficjent (nazwa) Gmina Miasto Lublin/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej im.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe informatyka, dysfunkcja wzroku, program nauczania

Tytuł Diagnoza międzysemestralna postępów nauczania uczniów klas I - III Szkoły podstawowej nr 54 realizujący innowacyjny Program nauczania informatyki w edukacji wczesnoszkolnej dzieci słabo widzących i niewidomych

Autor Praca zbiorowa

Opis Edukacja uczniów z dysfunkcją wzroku wymaga zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w celu zapewnienia optymalnych warunków nabywania wiedzy i umiejętności. Tak rozumiany proces kształcenia uwzględnia możliwości i potrzeby niepełnosprawnych dzieci....

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-037/09-00

Nazwa projektu "Komputerowy Świat Wiedzy"

Beneficjent (nazwa) Gmina Miasto Lublin/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej im.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe informatyka, dysfunkcja wzroku, program nauczania

Tytuł Diagnoza możliwości i potrzeb uczniów kształcenia zintegrowanego w aspekcie edukacji informatycznej dzieci z uszkodzonym wzrokiem

Autor Renata Rusinek, Aneta Dmitruk

Opis Edukacja uczniów z dysfunkcją wzroku wymaga zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w celu zapewnienia optymalnych warunków nabywania wiedzy i umiejętności. Tak rozumiany proces kształcenia uwzględnia możliwości i potrzeby niepełnosprawnych dzieci....

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-037/09-00

Nazwa projektu "Komputerowy Świat Wiedzy"

Strona www projektu http://www.soswlublin.pl

Beneficjent (nazwa) Gmina Miasto Lublin/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej im.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lulbin

Słowa kluczowe informatyka, dysfunkcja wzroku, program nauczania