Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 13

sortuj według:

Tytuł Z komputerem za pan brat

Autor Barbara Grzegorczyk, Dariusz Wójtowicz

Opis Podstawą prawidłowego rozwoju oraz funkcjonowania dziecka w środowisku jest tzw. postrzeganie zmysłowe. Stanowi ono mechanizm warunkujący procesy uczenia oraz poznawania najbliższego i dalszego, nieznanego dotychczas otoczenia. Po rozpoznaniu potrzeb uczniów i wychodząc...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-008/09-00

Nazwa projektu "Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim"

Beneficjent (nazwa) Powiat Lubelski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe innowacja, komputer, specjalne potrzeby edukacyjne

Tytuł Twórcza aktywność

Autor Elżbieta Bugała, Aneta Frąk

Opis Po analizie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych postanowiono opracować program i wdrożyć innowację programowo - metodyczną „Twórcza aktywność” opartą na kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona i zawierającą elementy przedmiotów nauczania takich jak: funkcjonowanie...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-008/09-00

Nazwa projektu "Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim"

Beneficjent (nazwa) Powiat Lubelski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe kinezjologia edukacyjna, innowacja, program nauczania

Tytuł Przez zmysły poznajemy świat

Autor Elżbieta Saczuk, Adam Wójtowicz

Opis Diagnoza funkcjonalna oraz szczegółowa analiza zachowania naszych uczniów wykazała powszechne występowanie zaburzeń w obszarze propriocepcji, układu dotykowego oraz przedsionkowego. Źródłem tych deficytów jest wadliwe funkcjonowanie mózgu w zakresie odbioru,...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-008/09-00

Nazwa projektu "Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim"

Beneficjent (nazwa) Powiat Lubelski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe diagnoza, niepełnosprawność, innowacja, program nauczania

Tytuł Niekonwencjonalne techniki arteterapeutyczne pracy z dziećmi niepełnosprawnymi

Autor Agnieszka Borowiec, Irena Wasyluk

Opis Diagnoza sytuacji, poziomu funkcjonowania oraz potrzeb edukacyjnych niepełnosprawnych uczniów naszej szkoły potwierdziła, iż niezbędnym jest zaoferowanie im wsparcia, którym będzie innowacyjny program oparty na technikach arteterapeutycznych. Innowacja...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-008/09-00

Nazwa projektu "Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim"

Beneficjent (nazwa) Powiat Lubelski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe diagnoza, niepełnosprawność, innowacja, program nauczania

Tytuł Improwizacja ruchu i symbolika ciała jako element pracy terapeutycznej

Autor Katarzyna Orzeł, Anita Woźnicka

Opis Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów opracowano program innowacyjny oparty na metodzie choreoterapii i ruchu rytmicznym, którego istotą jest stymulacja rozwoju fizycznego i umysłowego pobudzając aktywność dziecka. Elementy zabaw muzycznych i tańca, takie jak rytm, ruch...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-008/09-00

Nazwa projektu "Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim"

Beneficjent (nazwa) Powiat Lubelski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe innowacja, terapia, specjalne potrzeby edukacyjne