Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 9

sortuj według:

Tytuł Poradnik metodyczny - Kształtowanie kompetencji kluczowych - część 3

Autor Praca zbiorowa

Opis Część trzecia poradnika metodycznego zawiera zbiór scenariuszy lekcyjnych z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język angielski i matematyka.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-129/08-00

Nazwa projektu "E-akademia przyszłości"

Strona www projektu http://www.eakademiaprzyszlosci.pl

Beneficjent (nazwa) Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe kompetencje kluczowe, scenariusze zajęć, gimnazjum

Tytuł Poradnik metodyczny - Kształtowanie kompetencji kluczowych - część 2

Autor Praca zbiorowa

Opis Część druga poradnika metodycznego zawiera zbiór scenariuszy lekcyjnych z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język angielski, matematyka, uczenie się i WOS.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-129/08-00

Nazwa projektu "E-akademia przyszłości"

Strona www projektu http://www.eakademiaprzyszlosci.pl

Beneficjent (nazwa) Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe kompetencje kluczowe, scenariusze zajęć, gimnazjum

Tytuł Poradnik metodyczny - Kształtowanie kompetencji kluczowych - część 1

Autor Praca zbiorowa

Opis Część pierwsza poradnika metodycznego zawiera zbiór scenariuszy lekcyjnych z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język angielski, matematyka i WOS.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-129/08-00

Nazwa projektu "E-akademia przyszłości"

Strona www projektu http://www.eakademiaprzyszlosci.pl

Beneficjent (nazwa) Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe kompetencje kluczowe, scenariusze zajęć, gimnazjum

Tytuł Szkolne grupy wyrównawcze - scenariusze zajęć

Autor Edyta Biaduń

Opis Scenariusze zajęć w modułach: I-„integracja i komunikacja interpersonalna w zespole”, II -"uczenie się”, III-"samoocena”.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-129/08-00

Nazwa projektu "E-akademia przyszłości"

Strona www projektu http://www.eakademiaprzyszlosci.pl

Beneficjent (nazwa) Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe kompetencje kluczowe, metoda projektu, metody aktywizujące, wyrównywanie szans edukacyjnych

Tytuł Program pracy szkolnych grup wyrównawczych "Zdobywcy przyszłości"

Autor Anna Okońska-Walkowicz

Opis Program zajęć wyrównawczych wraz z materiałami pomocniczymi w załączniku: Pedagogika C. Rogersa, Skuteczne działania jako sposób budowania pozytywnego obrazu samego siebie, Pochwały, jako wsparcie dla samowiedzy, o roli komunikacji interpersonalnej raz jeszcze,...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-129/08-00

Nazwa projektu "E-akademia przyszłości"

Strona www projektu http://www.eakademiaprzyszlosci.pl

Beneficjent (nazwa) Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe kompetencje kluczowe, metoda projektu, metody aktywizujące, wyrównywanie szans edukacyjnych