Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 11

sortuj według:

Tytuł Informatyka - innowacyjny program wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Autor K. Loryś, Z. Mazur, R. Nowak

Opis Niniejszy program jest efektem prac wdrożeniowych. Został zmieniony w stosunku do wersji pierwotnej, która zakładała głównie zajęcia z algorytmów i struktur danych z równoległą nauką języka C++ i programowaniem na maszynie RAM. Planowane było przeprowadzanie...

Numer konkursu 03.03.04

Numer projektu POKL.03.03.04-00-053/10-00

Nazwa projektu Szlifowanie diamentów - innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych

Strona www projektu http://fem.org.pl/szlifowaniediamentow/index.php

Beneficjent (nazwa) Fundacja Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe informatyka, uczeń, zdolny, innowacyjny, program

Tytuł Geografia - innowacyjny program wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Autor J. Łach, M. Bogdanowicz, R. Pawlak

Opis Program „Szlifowanie diamentów” wychodzi poza założenia podstawy programowej, ponieważ koncentruje się na uczniach zdolnych, szczególnie tych o predyspozycjach do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, którzy otrzymują szansę rozwijania swoich uzdolnień...

Numer konkursu 03.03.04

Numer projektu POKL.03.03.04-00-053/10-00

Nazwa projektu Szlifowanie diamentów - innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych

Strona www projektu http://fem.org.pl/szlifowaniediamentow/index.php

Beneficjent (nazwa) Fundacja Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe geografia, uczeń, zdolny, innowacyjny, program

Tytuł Fizyka - innowacyjny program wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Autor S. Plebański, T. Greczyło, R. Jakubowski

Opis Program przeznaczony jest do realizacji zajęć z uczniami uzdolnionymi w zakresie fizyki. Odbiorcami działań opisanych w programie mogą być uczniowie wszystkich poziomów kształcenia ogólnego – podstawowego (II etap edukacyjny), gimnazjalnego (III etap) i...

Numer konkursu 03.03.04

Numer projektu POKL.03.03.04-00-053/10-00

Nazwa projektu Szlifowanie diamentów - innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych

Strona www projektu http://fem.org.pl/szlifowaniediamentow/index.php

Beneficjent (nazwa) Fundacja Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe fizyka, uczeń, zdolny, innowacyjny, program

Tytuł Chemia - innowacyjny program wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Autor Dorota Strutyńska-Duszyńska, Tomasz Misiaszek

Opis Współczesna chemia to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi nauk przyrodniczych. Szerokie spektrum tematów badań oraz powiązania interdyscyplinarne (m. in. z biologią – biochemia, medycyną – chemia medyczna) pozwala na zaproponowanie ciekawych tematów,...

Numer konkursu 03.03.04

Numer projektu POKL.03.03.04-00-053/10-00

Nazwa projektu Szlifowanie diamentów - innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych

Strona www projektu http://fem.org.pl/szlifowaniediamentow/index.php

Beneficjent (nazwa) Fundacja Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe chemia, uczeń, zdolny, innowacyjny, program

Tytuł Biologia - innowacyjny program wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Autor Joanna Łubocka, Józef Krawczyk

Opis Prezentowany program jest przeznaczony do realizacji w dwóch grupach wiekowych: I grupa – klasy V i VI szkoły podstawowej oraz I i II gimnazjum, II grupa – klasy III gimnazjum i I i II szkół ponadgimnazjalnych. Jest on poszerzeniem podstawy programowej kształcenia...

Numer konkursu 03.03.04

Numer projektu POKL.03.03.04-00-053/10-00

Nazwa projektu Szlifowanie diamentów - innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych

Strona www projektu http://fem.org.pl/szlifowaniediamentow/index.php

Beneficjent (nazwa) Fundacja Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe biologia, uczeń, zdolny, innowacyjny, program