Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 14

sortuj według:

Tytuł Praktyczne aspekty produkcji ekologicznej

Autor Katarzyna Jasińska

Opis Podręcznik zawiera informacje na temat metod i technologii ekoprodukcji roślinnej, metod ochrony i nawożenia, ekoprodukcji zwierzęcej, ekoprodukcji ogrodniczej, ekologicznych sposobów przechowywania i przetwarzania produktów. Przedstawiono praktyczne przykłady...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-083/11-00

Nazwa projektu AGRO na 6-stkę. Program doskonalenia nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego szkół rolniczych w Polsce

Strona www projektu http://agro.eduportal.pl

Beneficjent (nazwa) COMBIDATA Poland sp. z o.o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gdynia

Słowa kluczowe produkcja ekologiczna, praktyczne aspekty

Tytuł Program praktyki nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych w zakresie branży inżynieria środowiska i melioracja

Autor praca zbiorowa

Opis Program praktyk nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych w zakresie branży inżynieria środowiska i melioracja zawiera uwarunkowania, potrzeby, perspektywy i kierunki rozwoju branży inżynieria środowiska i melioracja....

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-083/11-00

Nazwa projektu AGRO na 6-stkę. Program doskonalenia nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego szkół rolniczych w Polsce

Strona www projektu http://agro.eduportal.pl

Beneficjent (nazwa) COMBIDATA Poland sp. z o.o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gdynia

Słowa kluczowe program praktyk, przedmiotów zawodowych, inżynieria środowiska, melioracja

Tytuł Program praktyki nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych w zakresie branży rybactwo śródlądowe

Autor Praca zbiorowa

Opis Program praktyki nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych w zakresie branży rybactwo śródlądowe zawiera: 1. założenia programowe praktyk; 2. szczegółowy program doskonalenia zawodowego dla branży rybactwa...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-083/11-00

Nazwa projektu AGRO na 6-stkę. Program doskonalenia nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego szkół rolniczych w Polsce

Strona www projektu http://agro.eduportal.pl

Beneficjent (nazwa) COMBIDATA Poland sp. z o.o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gdynia

Słowa kluczowe program praktyk, przedmiotów zawodowych, rybactwo śródlądowe, szkoły rolnicze

Tytuł Program praktyk nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych w zakresie branży agrobiznes

Autor praca zbiorowa

Opis Program praktyk nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych w zakresie branży agrobiznes omawia aktualne uwarunkowania, potrzeby, perspektywy i kierunki rozwoju branży agrobiznesu, dobór nowoczesnego sprzętu do potrzeb...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-083/11-00

Nazwa projektu AGRO na 6-stkę. Program doskonalenia nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego szkół rolniczych w Polsce

Strona www projektu http://agro.eduportal.pl

Beneficjent (nazwa) COMBIDATA Poland sp. z o.o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gdynia

Słowa kluczowe program praktyk, przedmiotów zawodowych, szkoły rolnicze, agrobiznes

Tytuł Program praktyki nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych w zakresie branży technika rolnicza

Autor praca zbiorowa

Opis Program praktyki nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych w zakresie branży technika rolnicza zawiera informacje dotyczące nowoczesnych technologii i materiałów wykorzystywanych w maszynach rolniczych.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-083/11-00

Nazwa projektu AGRO na 6-stkę. Program doskonalenia nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego szkół rolniczych w Polsce

Strona www projektu http://agro.eduportal.pl

Beneficjent (nazwa) COMBIDATA Poland sp. z o.o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gdynia

Słowa kluczowe program praktyk, przedmiotów zawodowych, szkoły rolnicze, technika rolnicza