Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 357

sortuj według:

Tytuł Astronomia, innowacyjny program wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Autor Arkadiusz Berlicki, Sylwester Kołomański, Grzegorz Żakowicz

Opis Program wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych dedykowany jest nowatorskiej metodzie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi. Zakres tematyczny obejmuje astronomię i elementy pokrewnych nauk przyrodniczych. Rozwija ciekawość świata, myślenie...

Numer konkursu 03.03.04

Numer projektu POKL.03.03.04-00-053/10-00

Nazwa projektu Szlifowanie diamentów - innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych

Strona www projektu http://fem.org.pl/szlifowaniediamentow/index.php

Beneficjent (nazwa) Fundacja Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe astronomia, zdolny, uzdolniony, innowacyjny, uczeń

Tytuł Innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

Autor Andrzej Sajdak

Opis Celem projektu jest zwiększenie motywacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych do kształcenia w dziedzinach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki (ekonomia, finanse, przedsiębiorczość) oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych. W ramach projektu przygotowano innowacyjny...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-073/10-00

Nazwa projektu Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości

Strona www projektu http://www.przedsiebiorczosc.info.pl

Beneficjent (nazwa) Towarzystwo Produkcyjno-Handlowe sp. z o.o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe innowacyjny, gra, przedsiębiorczość, szkolenie, program