Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 179

sortuj według:

Tytuł "The aircraft company", "Sports"

Autor Allan Longshadow

Opis Scenariusz zajęć z języka angielskiego wykorzystany na obozie naukowym

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-049/08-00

Nazwa projektu Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie - ogólnopolski program rozwoju kompetencji kuczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębioroczości dla uczniów gimnazjów

Beneficjent (nazwa) Doradztwo Gospodarcze DGA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe język angielski, rozwijanie umiejętności językowych, gry, zadania, praca w grupie

Tytuł Let’s get to know each other. Fast Food – are you for or against?" "What do you know about the UK?"

Autor Iwona Filar

Opis Scenariusz zajęć z języka angielskiego wykorzystany na obozie naukowym

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-049/08-00

Nazwa projektu Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie - ogólnopolski program rozwoju kompetencji kuczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębioroczości dla uczniów gimnazjów

Beneficjent (nazwa) Doradztwo Gospodarcze DGA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe język angielski, rozwijanie umiejętności językowych, gry, zadania, praca w grupie

Tytuł "Culture and Geography of Britain", "Problems"

Autor Dawid Gagan

Opis Scenariusz zajęć z języka angielskiego wykorzystany na obozie naukowym

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-049/08-00

Nazwa projektu Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie - ogólnopolski program rozwoju kompetencji kuczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębioroczości dla uczniów gimnazjów

Beneficjent (nazwa) Doradztwo Gospodarcze DGA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe język angielski, rozwijanie umiejętności językowych, gry, zadania, praca w grupie

Tytuł "Mystery", "People"

Autor Marianna Gagan

Opis Scenariusz zajęć z języka angielskiego wykorzystane na obozie naukowym

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-049/08-00

Nazwa projektu Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie - ogólnopolski program rozwoju kompetencji kuczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębioroczości dla uczniów gimnazjów

Beneficjent (nazwa) Doradztwo Gospodarcze DGA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe język angielski, rozwijanie umiejętności językowych, gry, zadania, praca w grupie