Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 311

sortuj według:

Tytuł E-zeszyt

Autor Krzysztof Żołądź

Opis E-zeszyt jest zbiorem wszystkich produktów wytworzonych w trakcie trwania projektu. Na publikację składają się m. in. innowacyjny program nauczania, aplikacje multimedialne, plansze poglądowe, obrazki do globalnego czytania, scenariusze zajęć.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-170/12-00

Nazwa projektu Multimedialne przedszkole - program edukacji przedszkolnej

Strona www projektu http://www.przedszkole.pceluban.pl

Beneficjent (nazwa) Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lubań

Słowa kluczowe e-zeszyt, multimedia, przedszkole, aplikacje, program

Tytuł Założenia programowe praktyk pedagogicznych

Autor Aldona Kowalczyk-Rębiś

Opis Ramowy program praktyk studenckich realizowanych na kierunku Pedagogika w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-162/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu

Beneficjent (nazwa) Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe praktyki, program, student, placówka oświatowa, opiekun

Tytuł Matematyka dla każdego - program nauczania matematyki - II etap edukacyjny

Autor Krystyna Madej

Opis Założeniem programu „Matematyka dla każdego” jest wszechstronny rozwój ucznia poprzez pobudzenie go do twórczego rozwiązywania problemów matematycznych, zwiększenia jego aktywności, a także do pokazania potrzeby zastosowania matematyki w otaczającej go...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-149/12-00

Nazwa projektu Apetyt na przyszłość

Strona www projektu http://www.apetytnaprzyszlosc.pl/

Beneficjent (nazwa) Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Tarnobrzeg

Słowa kluczowe matematyka, program, innowacje, schemat, nakładka

Tytuł Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach – program i dziennik praktyk - technik hotelarstwa

Autor Stefan Tomaszek

Opis Szczegółowe programy praktyk powinny dać nauczycielom możliwość zaobserwowania w praktyce, jakie umiejętności są aktualnie wymagane od absolwentów szkół zawodowych. Różnice pomiędzy zawartością programów nauczania realizowanych w szkołach zawodowych, a...

Numer konkursu 3/POKL/3.4.3/2008

Numer projektu POKL.03.04.03-00-011/08-00

Nazwa projektu Nauczyciel bliżej przedsiębiorstwa

Beneficjent (nazwa) Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe praktyki, staże, szkolnictwo zawodowe, program, doskonalenie zawodowe nauczycieli

Tytuł Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach – program i dziennik praktyk - technik budownictwa

Autor Stefan Tomaszek

Opis Szczegółowe programy praktyk powinny dać nauczycielom możliwość zaobserwowania w praktyce, jakie umiejętności są aktualnie wymagane od absolwentów szkół zawodowych. Różnice pomiędzy zawartością programów nauczania realizowanych w szkołach zawodowych, a...

Numer konkursu 3/POKL/3.4.3/2008

Numer projektu POKL.03.04.03-00-011/08-00

Nazwa projektu Nauczyciel bliżej przedsiębiorstwa

Beneficjent (nazwa) Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe praktyki, staże, szkolnictwo zawodowe, program, doskonalenie zawodowe nauczycieli