Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 318

sortuj według:

Tytuł Repozytorium projektu "Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących

Autor Katarzyna Pobiega

Opis W repozytorium projektu "Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących" zawarto: opis dobrych praktyk w ramach wdrażania innowacyjnego programu nauczania, metod i materiałów dydaktycznych w zakresie kształcenia matematyki; materiały...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-062/12-00

Nazwa projektu Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Strona www projektu https://sites.google.com/site/programdlalo/

Beneficjent (nazwa) SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program nauczania, matematyka, liceum ogólnokształcące, innowacyjny, TIK

Tytuł Broszura dla uczestników VI Ogólnopolskiej Konferencji Geogebry podsumowującej projekt Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących

Autor Praca zbiorowa

Opis Broszura informacyjna dla uczestników VI Ogólnopolskiej Konferencji GeoGebry podsumowującej projekt "Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących". Broszura prezentuje program nauczania oraz materiały dydaktyczne powstałe w projekcie.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-062/12-00

Nazwa projektu Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Strona www projektu https://sites.google.com/site/programdlalo/

Beneficjent (nazwa) SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program nauczania, matematyka, liceum ogólnokształcące, innowacyjny, TIK

Tytuł Raport z badań ankietowych wśród nauczycieli po wdrożeniu innowacyjnego programu nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących

Autor Agata Zabłocka- Bursa

Opis Badanie w zakresie efektywności oraz funkcjonalności innowacyjnego programu nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących. Badani byli nauczyciele z 8 liceów ogólnokształcących, w których przez rok pilotażowo wdrażano innowacyjny program nauczania.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-062/12-00

Nazwa projektu Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Strona www projektu https://sites.google.com/site/programdlalo/

Beneficjent (nazwa) SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program nauczania, matematyka, liceum ogólnokształcące, innowacyjny, TIK

Tytuł Raport z badań ankietowych wśród uczniów po wdrożeniu innowacyjnego programu nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących

Autor Agata Zabłocka- Bursa

Opis Badanie ma na celu sprawdzenie efektywności oraz funkcjonalności innowacyjnego programu nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących. Badanie przeprowadzono wśród uczniów klas pierwszych w 8 liceach ogólnokształcących, w których przez jeden rok szkolny...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-062/12-00

Nazwa projektu Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Strona www projektu https://sites.google.com/site/programdlalo/

Beneficjent (nazwa) SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program nauczania, matematyka, liceum ogólnokształcące, innowacyjny, TIK

Tytuł Raport z badań ankietowych wśród nauczycieli przed wdrożeniem innowacyjnego programu nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących

Autor Agata Zabłocka- Bursa, Iwona Pilchowska

Opis Raport w zakresie przygotowania nauczycieli do wdrażania innowacyjnego programu nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących. Raport obejmuję analizę wiedzy wyjściowej w zakresie nauczania matematyki zgodnie z innowacyjnym programem nauczania.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-062/12-00

Nazwa projektu Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Strona www projektu https://sites.google.com/site/programdlalo/

Beneficjent (nazwa) SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program nauczania, matematyka, liceum ogólnokształcące, innowacyjny, TIK