Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 318

sortuj według:

Tytuł „Wspólnie w lepszą e-przyszłość” – program nauczania języka polskiego w gimnazjum w Zespole Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym w Chocianowicach

Autor Iwona Baldy

Opis Uczenie się języka polskiego w gimnazjum związane jest z kontynuowaniem kształcenia prowadzonego na wcześniejszych etapach nauczania i przygotowaniem do dalszej edukacji w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw. Zwracając uwagę na odwołania do osiągnięć z...

Numer konkursu POKL 2/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-213/12-00

Nazwa projektu Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych

Beneficjent (nazwa) Gmina Lasowice Wielkie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Chocianowice

Słowa kluczowe język polski, gimnazjum, program nauczania

Tytuł Program nauczania historii „Wspólnie w lepszą e-przyszłość”

Autor Joanna Piłat

Opis Program jest więc jednym z elementów służących do realizacji projektu, wchodzi w skład zestawu interdyscyplinarnych autorskich programów nauczania z większości przedmiotów humanistycznych i ścisłych, które będą realizowane w Zespole Gimnazjalno Szkolno...

Numer konkursu POKL 2/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-213/12-00

Nazwa projektu Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych

Beneficjent (nazwa) Gmina Lasowice Wielkie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Chocianowice

Słowa kluczowe historia, gimnazjum, program nauczania

Tytuł Zajęcia techniczne - program nauczania dla gimnazjum „Wspólnie w lepszą e-przyszłość”

Autor Sławomir Tetelmajer

Opis Proponowany program nastawiony jest na odejście od wiedzy encyklopedycznej, a kształtowanie pozycji badacza i obserwatora, który samodzielnie dochodzi do wiedzy. Problemowy charakter zajęć, uwalnia indywidualny potencjał i wymaga wysiłku, wielostronnie aktywizuje, uczy...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-213/12-00

Nazwa projektu Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych

Beneficjent (nazwa) Gmina Lasowice Wielkie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Chocianowice

Słowa kluczowe zajęcia techniczne, gimnazjum, program nauczania

Tytuł Program nauczania matematyki dla klas I-III gimnazjum „Wspólnie w lepszą e-przyszłość”

Autor Alicja Księżarek

Opis W programie kładę nacisk na korelowanie omawianych treści matematycznych z innymi treściami przedmiotów bloku matematyczno-przyrodniczego jak i humanistycznymi oraz na zastosowanie umiejętności matematycznych w życiu codziennym. Tym samym uczniowie mają możliwość...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-213/12-00

Nazwa projektu Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych

Beneficjent (nazwa) Gmina Lasowice Wielkie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Chocianowice

Słowa kluczowe matematyka, program nauczania, gimnazjum

Tytuł Poradnik metodyczny do innowacyjnego programu nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących

Autor Joanna Leszek, Daria Szalińska

Opis Poradnik metodyczny jest powiązany z innowacyjnym programem nauczaniem matematyki dla liceów ogólnokształcących. Ma na celu ułatwienie przygotowania i prowadzenia zajęć korzystającym z programu nauczycielom. Treść poradnika uwzględnia zalecane warunki i sposoby...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-062/12-00

Nazwa projektu Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Strona www projektu https://sites.google.com/site/programdlalo/

Beneficjent (nazwa) SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program nauczania, matematyka, liceum ogólnokształcące, innowacyjny, TIK