Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 183

sortuj według:

Tytuł Broszura upowszechniająco-promująca projekt

Autor Marta Miłoń

Opis Broszura zawiera najważniejsze informacje o projekcie "Szybki start daje przewagę" - zamierzenia oraz cele, sposób realizacji, odbiorcy i uczestnicy projektu, realizatorzy. Broszura zawiera obszerny opis powstałych wytworów dla upowszechnienia korzystania z nich przez...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-159/13-00

Nazwa projektu Szybki start daje przewagę

Strona www projektu http://www.dajprzewage.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji w Łomiankach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe edukacja wczesnoszkolna, przedsiębiorczość, program, zabawa

Tytuł Platforma edukacyjna - Szybki start daje przewagę

Autor Praca zbiorowa

Opis „Szybki start” jest platformą przeznaczoną zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Dla pierwszych będzie miejscem zdobywania wiedzy i rozwoju umiejętności poprzez ciekawą zabawę oraz rozwiązywanie emocjonujących zadań, dla drugich pomocnym narzędziem...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-159/13-00

Nazwa projektu Szybki start daje przewagę

Strona www projektu http://www.dajprzewage.pl/

Beneficjent (nazwa) Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji w Łomiankach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe platforma, program, przedsiębiorczość, gra edukacja

Tytuł Kształtowanie kompetencji kluczowych w nauczaniu przedsiębiorczości

Autor Stanisława Mielimąka

Opis Termin „kompetencja” jest w literaturze rozmaicie rozumiany. Prawdę mówiąc, ilu autorów, tyle definicji tego pojęcia. Kompetencje najczęściej pojmowane są jako dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, pozwalające realizować określone zadania...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2008

Numer projektu POKL.03.03.04-00-124/08-00

Nazwa projektu Partnerzy w nauce

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Śląski w Katowicach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Katowice

Słowa kluczowe kompetencje kluczowe, przedsiębiorczość

Tytuł Platforma i gra - Czekoladowy biznes

Autor Praca zbiorowa

Opis Spakowany plik zawiera instrukcję konfiguracji instancji bazy/aplikacji dla gry 'Czekoladowy biznes', arkuszy oceny oraz platformy hostującej. GRA: a) Aby gra mogła korzystać z bazy danych MSSQL należy stworzyć nową instancję takowej na wybranym wcześniej serwerze. b)...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-166/12-00

Nazwa projektu Innowacyjne metody kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych

Beneficjent (nazwa) Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe strona, gra edukacyjna, portal, przedsiębiorczość

Tytuł Rozwijanie postaw przedsiębiorczych osób wchodzących na rynek pracy

Autor Bartosz Majewski, Marcin Suchar, Piotr Wachowiak

Opis Artykuł przedstawia "Perspektywy edukacyjno-zawodowe" jako przykładowe narzędzie wspierające rozwój postaw przedsiębiorczych. Prezentuje problematykę: poziomu przedsiębiorczości wśród Polaków na tle innych państw UE oraz USA; kompetencje zawodowe dostosowane do...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3./2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-098/13-00

Nazwa projektu Perspektywy edukacyjno-zawodowe - narzędzie diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej

Strona www projektu http://www.perspektywy3d.pl

Beneficjent (nazwa) GlobalFun sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe przedsiębiorczość, kompetencje zawodowe, osoba przedsiębiorcza, kreatywność, kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych