Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 183

sortuj według:

Tytuł Organizacja przedsięwzięcia - pomagamy innym

Autor Zdzisława Zacłona, Małgorzata Olszyńska, Danuta Sowa-Chochorowska

Opis Scenariusz lekcji z załącznikami, podczas której dzieci będą rozwijać ciekawość poznawczą oraz kształtować umiejętności zaradności w trudnych sytuacjach życiowych czy skutecznej komunikacji i umiejętności kluczowych w obszarach związanych z...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-060/13-00

Nazwa projektu Uczmy się uczyć

Strona www projektu http://usu.piwniczna.pl/

Beneficjent (nazwa) Fundacja Europa+, Podegrodzie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brzezna

Słowa kluczowe scenariusz, lekcja, przedsiębiorczość, zaradność, komunikacja

Tytuł Ekonomiczne ABC - czyli o pieniądzach, rynku i działalności gospodarczej

Autor Zdzisława Zacłona, Małgorzata Olszyńska, Danuta Sowa-Chochorowska

Opis Scenariusz lekcji z załącznikami, podczas której dzieci będą rozwijać pro aktywne zachowania i kształtować umiejętności wykorzystywania pojawiających się szans i okazji oraz elastycznego przystosowania się do turbulentnej rzeczywistości. LEGENDA (wyjaśnienie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-060/13-00

Nazwa projektu Uczmy się uczyć

Strona www projektu http://usu.piwniczna.pl/

Beneficjent (nazwa) Fundacja Europa+, Podegrodzie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brzezna

Słowa kluczowe scenariusz, lekcja, elastyczność, przedsiębiorczośc, aktywność

Tytuł Mój pomysł na własną firmę - czyli czego dzieci oczekują od placu zabaw i rozrywki

Autor Zdzisława Zacłona, Małgorzata Olszyńska, Danuta Sowa-Chochorowska

Opis Scenariusz lekcji z załącznikami, podczas której dzieci będą kształtować otwartość na otaczający świat, podstawowe umiejętności związane z przedsiębiorczością i zaradność oraz rozwijać wyobraźnię i kreatywność. LEGENDA (wyjaśnienie oznaczeń): K1, K2,...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-060/13-00

Nazwa projektu Uczmy się uczyć

Strona www projektu http://usu.piwniczna.pl/

Beneficjent (nazwa) Fundacja Europa+, Podegrodzie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brzezna

Słowa kluczowe scenariusz, lekcja, przedsiębiorczość, wyobraźnia, kreatywność

Tytuł Wszędobylska matematyka. Odcinek 4. Przedsiębiorczość lubi cyferki

Autor Praca zbiorowa

Opis Film o charakterze instruktażowym skierowany głównie do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ma na celu zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie kształtowania wśród uczniów postawy przedsiębiorczej. Kluczowym założeniem zamieszczonych ćwiczeń jest potraktowanie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-106/13-00

Nazwa projektu Doświadczam - rozumiem - wiem

Strona www projektu http://drw.lechaa.pl

Beneficjent (nazwa) Lechaa Consulting sp. z o.o., Lublin

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe matematyka, przedsiębiorczość, myślenie strategiczne, kreatywność

Tytuł Gry edukacyjne na tablet: Złap klienta, Moje przedsiębiorstwo

Autor Szymon Paroszkiewicz

Opis Gry edukacyjne na tablet: Złap klienta, Moje przedsiębiorstwo.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-009/12-00

Nazwa projektu ACE - aktywna, kreatywna i przedsiębiorcza młodzież - innowacyjne programy kształcenia w obrębie przedsiębiorczości i ekonomii

Strona www projektu http://www.ace-platforma.pl/default

Beneficjent (nazwa) Stowarzyszenie POSTIS w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe ekonomia, przedsiębiorczość, e-zasoby