Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 213

sortuj według:

Tytuł Materiał Doradczo – Informacyjny – przewodnik użytkownika

Autor Jadwiga Warmińska

Opis Materiał Doradczo- Informacyjny - przewodnik użytkownika w wersji elektronicznej pdf. jest instrukcją umożliwiającą poruszanie się po aplikacji zarówno w zakresie merytorycznym jak i technicznym wraz z opisem jej praktycznego zastosowania. Zawarte są również...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-016/13-00

Nazwa projektu Mój zawód - moja przyszłość

Strona www projektu http://www.mojzawodmojaprzyszlosc.pl

Beneficjent (nazwa) Syntea S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe poradnik, przewodnik użytkownika, doradztwo zawodowe, szkoła gimnazjalna, szkoła ponadgimnazjalna

Tytuł 194 quizy preferencji zawodowych

Autor Marta Szczodrak, Rafał Libik

Opis Quizy preferencji stanowią integralną częścią procesu umożliwiającego rozpoznawanie predyspozycji/zainteresowań u osób decydujących się na podjęcie danego zawodu. Wynik Quizu stanowi wskazówkę, co do dalszego wyboru ścieżki edukacyjnej. Pytania w Quizach są...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-016/13-00

Nazwa projektu Mój zawód - moja przyszłość

Strona www projektu http://www.mojzawodmojaprzyszlosc.pl

Beneficjent (nazwa) Syntea S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe quiz, preferencje, doradztwo zawodowe, szkoła gimnazjalna, szkoła ponadgimnazjalna

Tytuł Film prezentujący zawód - technik drogownictwa [ 311206 ]

Autor Małgorzata Sienkiewicz, Zofia Jezierska

Opis Film prezentujący zawód, w tym także osoby wykonujące dany zawód oraz narzędzia i materiały wykorzystywane w procesie pracy. Każdy zawód jest zaprezentowany z 3 perspektyw: z pozycji pracodawcy, pracownika oraz osoby uczącej się w zawodzie. Zawód widziany oczami...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-016/13-00

Nazwa projektu Mój zawód - moja przyszłość

Strona www projektu http://www.mojzawodmojaprzyszlosc.pl

Beneficjent (nazwa) Syntea S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe film, doradztwo zawodowe, zawód, szkoła gimnazjalna, szkoła ponadgimnazjalna

Tytuł Program praktyk pedagogicznych w szkole ponadgimnazjalnej

Autor T. Sosnowski, T. Bajkowski, A. Nowakowska, A. Grabowski, Z. Wasilewska-Sobolewska

Opis Praktyki pedagogiczne w szkole ponadgimnazjalnej stanowią integralną część procesu kształcenia studentów i są objęte obowiązującymi przepisami o dyscyplinie studiów. Podstawowym celem praktyki pedagogicznej w szkole ponadgimnazjalnej jest stopniowe wdrażanie...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-090/10-00

Nazwa projektu Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w mieście Białystok

Strona www projektu http://bialystok.epraktyka.eu/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Białystok

Słowa kluczowe program praktyk, wychowanie fizyczne, szkoła ponadgimnazjalna

Tytuł Szkolenie dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych - Nowa jakość praktyk pedagogicznych II - część 3

Autor Halina Guła-Kubiszewska, Anna Tomaszewska

Opis Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej części znajdują się informacje na temat edukacji zdrowotnej i jej związków z wychowaniem fizycznym. Przedstawiono w niej również zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej, w oparciu o Raport z badań HBSC. Druga...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-044/12-00

Nazwa projektu Nowa jakość praktyk pedagogicznych II

Strona www projektu http://www.praktyki2.awf.wroc.pl

Beneficjent (nazwa) Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe szkoła ponadgimnazjalna, edukacja zdrowotna, przybory fitness, praktyka pedagogiczna, aktywność fizyczna