Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 223

sortuj według:

Tytuł Asystentka stomatologiczna

Autor Marta Piątek, Wojciech Wołoszyn, Marzena Wasilewska-Lasa

Opis Film o zawodzie - asystentka stomatologiczna w formacie flash video i MP4 i zdjęcia przedstawiające ten zawód. Zbiór filmów i zdjęć o zawodach w formacie DVD Video dostępny jest w odrębnym pliku: Perspektywy DVD Video - plik spakowany.

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3./2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-098/13-00

Nazwa projektu Perspektywy edukacyjno-zawodowe - narzędzie diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej

Strona www projektu http://www.perspektywy3d.pl

Beneficjent (nazwa) GlobalFun sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe zawody, szkolnictwo zawodowe, edukacja, kształcenie, zatrudnienie

Tytuł Asystent osoby niepełnosprawnej

Autor Katarzyna Rykaczewska, Wojciech Wołoszyn, Marzena Wasilewska-Lasa

Opis Film o zawodzie - asystent osoby niepełnosprawnej w formacie flash video i MP4 oraz zdjęcia przedstawiające ten zawód. Zbiór filmów i zdjęć o zawodach w formacie DVD Video dostępny jest w odrębnym pliku: Perspektywy DVD Video - plik spakowany.

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3./2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-098/13-00

Nazwa projektu Perspektywy edukacyjno-zawodowe - narzędzie diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej

Strona www projektu http://www.perspektywy3d.pl

Beneficjent (nazwa) GlobalFun sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe zawody, szkolnictwo zawodowe, edukacja, kształcenie, zatrudnienie

Tytuł Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej

Autor Teresa Łobaczewska-Pawłowska, Wojciech Wołoszyn, Marcin Kolibabka

Opis Film o zawodzie - asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej w formacie flash video i MP4 oraz zdjęcia przedstawiające ten zawód. Zbiór filmów i zdjęć o zawodach w formacie DVD Video dostępny jest w odrębnym pliku: Perspektywy DVD Video - plik spakowany.

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-098/13-00

Nazwa projektu Perspektywy edukacyjno-zawodowe - narzędzie diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej

Strona www projektu http://www.perspektywy3d.pl

Beneficjent (nazwa) GlobalFun sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe zawody, szkolnictwo zawodowe, edukacja, kształcenie, zatrudnienie

Tytuł Lepsze praktyki dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Autor Tomasz Sawicki

Opis Projekt to część działań realizowanych w oświacie w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego w Polsce. Jego głównym celem było opracowanie, a następnie pilotażowe wdrożenie programów praktyk/staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego w...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-316/12-00

Nazwa projektu Lepsze praktyki dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Strona www projektu http://lp.optima.opole.pl/10/strona-glowna.html

Beneficjent (nazwa) OPTIMA s.c. w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe praktyki, staże, szkolnictwo zawodowe, program, doskonalenie zawodowe nauczycieli

Tytuł Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych

Autor Tomasz Sawicki, Łukasz Pośpiech

Opis Projekt był częścią działań realizowanych w oświacie w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego w Polsce. Celem głównym projektu było opracowanie, a następnie pilotażowe wdrożenie oraz modyfikacja programów doskonalenia zawodowego nauczycieli...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-179/12-00

Nazwa projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych

Strona www projektu http://dnzu.optima.opole.pl/1/strona-glowna.html

Beneficjent (nazwa) OPTIMA s.c. w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe praktyki, staże, szkolnictwo zawodowe, program, doskonalenie zawodowe nauczycieli