Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 8

sortuj według:

Tytuł Testy wiedzy informatycznej dla zajęć komputerowych ECDL

Autor Praca zbiorowa

Opis W warstwie pojęciowej płaszczyzną odniesienia dla autorów pytań były syllabusy ECDL i licealny program nauczania informatyki. W zestawie figurują również pytania dotyczące zagadnień, które nie zostały w odpowiedni sposób zaakcentowane we wspomnianych programach, a...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-037/08-00

Nazwa projektu Akademia kompetencji kluczowych - program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej

Beneficjent (nazwa) Unizeto Technologies S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe testy, informatyka, ECDL

Tytuł Raport z II edycji badań ewaluacyjnych

Autor Praca zbiorowa

Opis W toku realizacji projektu zaplanowano trzy edycje badań ewaluacyjnych wykonywanych przez podmiot zewnętrzny w oparciu o przygotowaną przez wykonawcę metodologię badań. Pierwsze badanie odbyło się w okresie kwiecień – czerwiec 2010, niniejsze w okresie kwiecień –...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-037/08-00

Nazwa projektu Akademia kompetencji kluczowych - program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej

Beneficjent (nazwa) Unizeto Technologies S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe raport, ewaluacja, projekt

Tytuł Raport szkoleniowy

Autor Praca zbiorowa

Opis W opracowaniu omawiane są cele projektu. Realizowano je poprzez zorganizowanie i prowadzenie w szkołach uczestniczących w projekcie zajęć pozalekcyjnych zmierzających do kształtowania u uczestników projektu wybranych kompetencji kluczowych takich jak...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-037/08-00

Nazwa projektu Akademia kompetencji kluczowych - program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej

Beneficjent (nazwa) Unizeto Technologies S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe raport, ewaluacja, projekt

Tytuł Train-The-Trainer - sztuka prowadzenia zajęć

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja zawiera materiały do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli z zakresu podstaw informatyki przygotowane w trakcie realizacji projektu.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-037/08-00

Nazwa projektu Akademia kompetencji kluczowych - program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej

Beneficjent (nazwa) Unizeto Technologies S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe szkolenia, ECDL, podstawy

Tytuł Materiały szkoleniowe dla nauczycieli z zakresu obsługi platformy e-learningowej

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja przedstawia materiały szkoleniowe dla nauczycieli z zakresu obsługi platformy e-learningowej przygotowane dla potrzeb realizacji projektu.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-037/08-00

Nazwa projektu Akademia kompetencji kluczowych - program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej

Beneficjent (nazwa) Unizeto Technologies S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe platforma e-learningowe, materiały szkoleniowe, obsługa