Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 12

sortuj według:

Tytuł Punkt ciężkości. Poradnik dla gimnazjalistów w zakresie rozwijania posiadanego potencjału.

Autor Dorota Filipiuk, Tomasz Knopik, Anna Koperwas, Ewelina Pękalska

Opis Poradnik skierowany do gimnazjalistów ma na celu wspieranie ich w rozpoznawaniu i realizacji posiadanego potencjału tak, aby w przyszłości mogli podjąć w pełni świadome decyzje edukacyjno-zawodowe zgodne z ich predyspozycjami. Głównymi odbiorcami publikacji są...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-048/13-00

Nazwa projektu Kotwice kariery

Strona www projektu http://www.kotwice.lechaa.pl

Beneficjent (nazwa) Lechaa Consulting sp. z o.o., Lublin

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe kariera, samorozwój, zdolności, zainteresowania

Tytuł Kotwice kariery. Poradnik dla doradców zawodowych w zakresie diagnozowania i rozwijania potencjału zdolnych gimnazjalistów

Autor Dorota Filipiuk, Tomasz Knopik, Anna Koperwas, Ewelina Pękalska

Opis Poradnik metodyczny dla doradców zawodowych zbudowany jest z dwóch zasadniczych części (analogicznie do przyjętego przez autorów modelu wsparcia). Pierwsza część poświęcona jest diagnozie predyspozycji edukacyjno-zawodowych zdolnych gimnazjalistów zarówno w aspekcie...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-048/13-00

Nazwa projektu Kotwice kariery

Strona www projektu http://www.kotwice.lechaa.pl

Beneficjent (nazwa) Lechaa Consulting sp. z o.o., Lublin

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe diagnoza, zdolności, kompetencje kluczowe, proces doradczy