Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 11

sortuj według:

Tytuł Kwestionariusz osobowości i myślenia twórczego (KOMT). Podręcznik testu - książka użytkownika

Autor Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka

Opis Kwestionariusz przeznaczony jest do pomiaru zmiennych (cech) ważnych w działaniu twórczym i warunkujących postawy wobec działalności twórczej młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (licealnej). Kwestionariusz służy do diagnozy siedmiu wymiarów osobowości...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-101/13-00

Nazwa projektu Kompetentny doradca zawodowy - podnoszenie kwalifikacji doradców zawodowych i nauczycieli

Strona www projektu http://www.abcdoradcyzawodowego.pl/

Beneficjent (nazwa) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Stróże

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Stróże

Słowa kluczowe doradztwo, edukacja, narzędzia badawcze