Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 5

sortuj według:

Tytuł Strategia działania z osobą dorosłą, przewodnik metodyczny rozmowy z osobą dorosłą, Instrukcja dla osób udzielających wsparcia

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja przeznaczona dla doradców i osób prowadzących doradztwo, to dokument określający jakie standardy i wymagania powinny być stosowane przez osoby prowadzące doradztwo.

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-018/13-00

Nazwa projektu Droga do sukcesu - narzędzia diagnozujące kompetencje zawodowe osób dorosłych

Strona www projektu http://www.stacnasnawiecej.pl

Beneficjent (nazwa) Szkolenia i Edukacja sp. z o.o. s.k., Rzeszów

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Rzeszów

Słowa kluczowe doradztwo zawodowe, diagnozowanie kompetencji, osoby dorosłe

Tytuł Macierz kompetencji stanowiskowych wraz z behawioralną skalą ocen

Autor Praca zbiorowa

Opis Macierz kompetencji stanowiskowych to tabelaryczny zbiór informacji dotyczących wymagań stawianych pracownikowi na określonym stanowisku pracy. Tabela w wierszach zawiera nazwy stanowisk, w kolumnach znajdą się kompetencje. Nazwy kompetencji, grupy poszczególnych...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-018/13-00

Nazwa projektu Droga do sukcesu - narzędzia diagnozujące kompetencje zawodowe osób dorosłych

Strona www projektu http://www.stacnasnawiecej.pl

Beneficjent (nazwa) Szkolenia i Edukacja sp. z o.o. s.k., Rzeszów

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Rzeszów

Słowa kluczowe kompetencje, doradztwo zawodowe, kształcenie ustawiczne, diagnozowanie

Tytuł Poradnik dotyczący uczenia się przez całe życie

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja poświęcona idei kształcenia przez całe życie, w tym korzyściom wynikającym z podejmowania kształcenia.

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-018/13-00

Nazwa projektu Droga do sukcesu - narzędzia diagnozujące kompetencje zawodowe osób dorosłych

Strona www projektu http://www.stacnasnawiecej.pl

Beneficjent (nazwa) Szkolenia i Edukacja sp. z o.o. s.k., Rzeszów

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Rzeszów

Słowa kluczowe edukacja, uczenie się przez całe życie, doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje

Tytuł Instrukcja dla osób wypełniających test "Droga do sukcesu - narzędzia diagnozujące kompetencje zawodowe osób dorosłych - instrukcja korzystania z narzędzia

Autor NS Konsulting sp. z o.o.

Opis Instrukcja przeznaczona dla osób dorosłych wypełniających opracowany w ramach projektu kwestionariusz badający poziom kompetencji zawodowych.

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-018/13-00

Nazwa projektu Droga do sukcesu - narzędzia diagnozujące kompetencje zawodowe osób dorosłych

Strona www projektu http://www.stacnasnawiecej.pl

Beneficjent (nazwa) Szkolenia i Edukacja sp. z o.o. s.k., Rzeszów

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Rzeszów

Słowa kluczowe kompetencje zawodowe, predyspozycje, diagnozowanie, doradztwo zawodowe

Tytuł Narzędzie do diagnozy kompetencji zawodowych osób dorosłych

Autor Praca zbiorowa

Opis Narzędzie przeznaczone do diagnozowania kompetencji zawodowych osób dorosłych. Przed nierozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z instrukcją techniczną obsługi.

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-018/13-00

Nazwa projektu Droga do sukcesu - narzędzia diagnozujące kompetencje zawodowe osób dorosłych

Strona www projektu http://www.stacnasnawiecej.pl

Beneficjent (nazwa) Szkolenia i Edukacja sp. z o.o. s.k., Rzeszów

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Rzeszów

Słowa kluczowe kompetencje, diagnoza, umiejętności, eduportfolio