Projekty

 • Tytuł Za rękę z Einsteinem Edycja II

  Numer POKL.03.03.04-00-142/08-00 Pokaż zasoby

 • Tytuł Zaczarowany ołówek - Innowacyjny program nauczania wczesnoszkolnego

  Numer POKL.03.03.04-00-095/13-00 Pokaż zasoby

 • Tytuł Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu!

  Numer POKL.03.03.04-00-105/10-00 Pokaż zasoby

 • Tytuł Zajęcia praktyczno-badawcze w powiecie elbląskim. Pilotażowy program wdrozenia nowego przedmiotu nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach

  Numer POKL.03.03.04-00-007/10-00 Pokaż zasoby

 • Tytuł Zawód z przyszłością - nauczycielskie studia podyplomowe

  Numer POKL.03.03.02-00-034/08-00 Pokaż zasoby

 • Tytuł Zielone światło dla szkolnictwa zawodowego. Program doskonalenia praktycznego dla nauczycieli kształcenia zawodowego kształcących w zawodach związanych z zieloną gospodarką

  Numer POKL.03.04.03-00-022/12-00 Pokaż zasoby

 • Tytuł Zintegrowany program nauczania matematyki, fizyki oraz informatyki - nowe wyzwania w edukacji

  Numer POKL.03.03.04-00-160/12-00 Pokaż zasoby

 • Tytuł Zostać przedsiębiorczym - program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum

  Numer POKL.03.03.04-00-099/10-00 Pokaż zasoby

 • Tytuł Zostań Noblistą

  Numer POKL.03.03.04-00-105/13-00 Pokaż zasoby

 • Tytuł Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

  Numer POKL.03.03.04-00-049/12-00 Pokaż zasoby