Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 357

sortuj według:

Tytuł Raport z badań ankietowych wśród uczniów po wdrożeniu innowacyjnego programu nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących

Autor Agata Zabłocka- Bursa

Opis Badanie ma na celu sprawdzenie efektywności oraz funkcjonalności innowacyjnego programu nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących. Badanie przeprowadzono wśród uczniów klas pierwszych w 8 liceach ogólnokształcących, w których przez jeden rok szkolny...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-062/12-00

Nazwa projektu Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Strona www projektu https://sites.google.com/site/programdlalo/

Beneficjent (nazwa) SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program nauczania, matematyka, liceum ogólnokształcące, innowacyjny, TIK

Tytuł Raport z badań ankietowych wśród nauczycieli przed wdrożeniem innowacyjnego programu nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących

Autor Agata Zabłocka- Bursa, Iwona Pilchowska

Opis Raport w zakresie przygotowania nauczycieli do wdrażania innowacyjnego programu nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących. Raport obejmuję analizę wiedzy wyjściowej w zakresie nauczania matematyki zgodnie z innowacyjnym programem nauczania.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-062/12-00

Nazwa projektu Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Strona www projektu https://sites.google.com/site/programdlalo/

Beneficjent (nazwa) SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program nauczania, matematyka, liceum ogólnokształcące, innowacyjny, TIK

Tytuł Raport z badań fokusowych - badań jakościowych pod kątem efektywności przygotowanych materiałów

Autor Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.

Opis Badania dotyczyły oceny efektywności programu i materiałów powiązanych (aplety, skrypty, scenariusze) z innowacyjnym programem nauczania matematyki w liceach ogólnokształcących, zawierającym elementy (30% wymiaru programu) zastosowania TIK (Technologii...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-062/12-00

Nazwa projektu Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Strona www projektu https://sites.google.com/site/programdlalo/

Beneficjent (nazwa) SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program nauczania, matematyka, liceum ogólnokształcące, innowacyjny, TIK

Tytuł Kwestionariusz do badania ankietowego wśród nauczycieli po wdrożeniu innowacyjnego programu nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących

Autor Agata Zabłocka- Bursa

Opis Kwestionariusz do badania ankietowego nauczycieli, którzy przez jeden rok szkolny pilotażowo wdrażali innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących. Stworzenie kwestionariusza wynika z potrzeby zbadania jakości i efektywności innowacyjnego...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-062/12-00

Nazwa projektu Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Strona www projektu https://sites.google.com/site/programdlalo/

Beneficjent (nazwa) SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program nauczania, matematyka, liceum ogólnokształcące, innowacyjny, TIK

Tytuł Kwestionariusz do badania ankietowego wśród nauczycieli przed wdrożeniem innowacyjnego programu nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących

Autor Agata Zabłocka- Bursa, Iwona Pilchowska

Opis Kwestionariusz do badania ankietowego nauczycieli, którzy przez rok będą pilotażowo wdrażać innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących. Stworzenie kwestionariusza wynika z potrzeby zbadania wpływu TIK (technologie...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-062/12-00

Nazwa projektu Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Strona www projektu https://sites.google.com/site/programdlalo/

Beneficjent (nazwa) SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program nauczania, matematyka, liceum ogólnokształcące, innowacyjny, TIK