Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 182

sortuj według:

Tytuł Program stażu dla branży hotelarstwo

Autor Jolanta Cudziło-Abramczuk, Honorata Oleksiejuk

Opis Jednym z założeń stażu jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w sposób niestereotypowy i równościowy, który umożliwia włączenie w równym stopniu kobiet i mężczyzn do każdego rodzaju zająć. Nauczyciele powinni być świadomi wpływu stereotypów...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-210/11-00

Nazwa projektu Staże podstawą kształcenia zawodowego

Beneficjent (nazwa) Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza"

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe hotelarstwo, staż, program, nauczyciele

Tytuł Program stażu dla branży gastronomicznej

Autor Beata Biernat, Iwona Jarząbek-Starzyńska

Opis Program staży praktycznych w zakładach gastronomicznych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu został opracowany z myślą o podniesieniu ich kwalifikacji zawodowych, nabyciu praktycznych umiejętności oraz udoskonaleniu warsztatu...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-210/11-00

Nazwa projektu Staże podstawą kształcenia zawodowego

Beneficjent (nazwa) Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza"

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe gastronomia, staż, program, nauczyciele, zawodowy

Tytuł Program stażu dla branży elektroniczno-informatycznej

Autor Wojciech Sienkiewicz, Małgorzata Baranowska

Opis Program skierowany jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Celem głównym jest: 1) Włączenie przedsiębiorstw do procesu doskonalenia zawodowego poprzez realizacje staży dla nauczycieli i instruktorów przedmiotów zawodowych. 2)...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-210/11-00

Nazwa projektu Staże podstawą kształcenia zawodowego

Beneficjent (nazwa) Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza"

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe elektronika, informatyka, staż, nauczyciele, zawodowe

Tytuł Ocena pilotażowego wdrożenia PDZ w przedsiębiorstwach. Raport przygotowany na podstawie ankietyzacji beneficjentów ostatecznych według metodyki CAWI

Autor Andrzej Ścibich

Opis Ocena pilotażowego wdrożenia PDZ w przedsiębiorstwach metodyką CAWI. Raport przygotowany na podstawie ankietyzacji beneficjentów ostatecznych według metodyki CAWI.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-104/10-00

Nazwa projektu Mistrz kształcenia zawodowego

Beneficjent (nazwa) Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Chrzanów

Słowa kluczowe szkolenia, nauczyciele, podnoszenie kometencji, informatyka, kształcenie zawodowe

Tytuł Program praktyk pedagogicznych

Autor Grażyna Piskorska

Opis Praktyka pedagogiczna jest elementem obowiązującym w toku studiów na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. nr 207poz 2110). Studenci studiów II stopnia odbywają praktyki w...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/09

Numer projektu POKL.03.03.02-00-018/10-00

Nazwa projektu Innowacyjne praktyki pedagogiczne szansą rozwoju oświaty

Beneficjent (nazwa) Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Ryki

Słowa kluczowe praktyki pedagogiczne, nauczyciele, program