Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 318

sortuj według:

Tytuł „Mały Przedsiębiorca” - program edukacji wczesnoszkolnej, poszerzony o treści dotyczące przedsiębiorczości - gry Flash

Autor Wioletta Poźniak-Bartkowiak

Opis W „Programie edukacji wczesnoszkolnej..." autorka formułuje interesujące założenia teoretyczne, na których buduje swój autorski program nauczania. Istotę przedsiębiorczości wiąże z postawą świadomego obywatela. Wyraża ją także w postawie świadomego konsumenta,...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-356/12-00

Nazwa projektu Mały przedsiębiorca - innowacyjny program nauczania w Niepublicznym Zespole Edukacyjnym "Ślimaczek"

Strona www projektu http://www.malyprzedsiebiorca.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Przedszkole Niepubliczne "Ślimaczek" w Zielonej Górze

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Zielona Góra

Słowa kluczowe mały przedsiębiorca, program nauczania, lekcje

Tytuł Platforma internetowa projektu "Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów"

Autor Krzysztof Winnicki

Opis Platforma internetowa projektu "Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów" umożliwia: zamieszczanie powstałych w ramach projektu materiałów cząstkowych; zgłaszanie uwag przez ekspertów; kontakt zalogowanych użytkowników między sobą; upowszechnianie...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-267/12-00

Nazwa projektu Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów

Strona www projektu https://sites.google.com/site/programgimnazjum/

Beneficjent (nazwa) SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program nauczania, matematyka, gimnazjum, innowacyjny, TIK

Tytuł Repozytorium projektu "Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów"

Autor Katarzyna Pobiega

Opis W repozytorium zawarto: - opis dobrych praktyk w ramach wdrażania innowacyjnego programu nauczania, metody i materiałów dydaktycznych w zakresie kształcenia matematyki; - materiały pokonferencyjne (opracowanie informacji przedstawionych w czasie wykładów i warsztatów).

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-267/12-00

Nazwa projektu Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów

Strona www projektu https://sites.google.com/site/programgimnazjum/

Beneficjent (nazwa) SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program nauczania, matematyka, gimnazjum, innowacyjny, TIK

Tytuł Kwestionariusz do badania ankietowego wśród nauczycieli po wdrożeniu innowacyjnego programu nauczania matematyki dla gimnazjów

Autor Agata Zabłocka- Bursa

Opis Kwestionariusz do badania ankietowego nauczycieli, którzy przez jeden rok szkolny pilotażowo wdrażali innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów. Stworzenie kwestionariusza wynika z potrzeby zbadania jakości i efektywności innowacyjnego programu nauczania.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-267/12-00

Nazwa projektu Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów

Strona www projektu https://sites.google.com/site/programgimnazjum/

Beneficjent (nazwa) SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program nauczania, matematyka, gimnazjum, innowacyjny, TIK

Tytuł Kwestionariusz do badania ankietowego wśród nauczycieli przed wdrożeniem innowacyjnego programu nauczania matematyki dla gimnazjów

Autor Agata Zabłocka- Bursa, Iwona Pilchowska

Opis Kwestionariusz do badania ankietowego nauczycieli, którzy przez rok będą pilotażowo wdrażać innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów. Stworzenie kwestionariusza wynika z potrzeby zbadania wpływu TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) na jakość i...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-267/12-00

Nazwa projektu Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów

Strona www projektu https://sites.google.com/site/programgimnazjum/

Beneficjent (nazwa) SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program nauczania, matematyka, gimnazjum, innowacyjny, TIK