Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 183

sortuj według:

Tytuł Raport końcowy z osiągnięcia rezultatów i produktów projektu "AS KOMPETENCJI"

Autor Redakcja

Opis Raport końcowy z osiągnięcia rezultatów i produktów projektu "AS KOMPETENCJI". Głównym celem projektu „AS KOMPETENCJI”, realizowanego od 1.10.2009 roku do 30.06.2013 roku był rozwój kompetencji kluczowych 1920 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województw:...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-109/09-00

Nazwa projektu "AS KOMPETENCJI"

Strona www projektu http://askompetencji.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe fizyka, liceum, matematyka, przedsiębiorczość, kompetencje,

Tytuł Rolnik - strażnik krajobrazu

Autor Andrzej Żwawa, Tomasz Makowski, Mariusz Siomek

Opis E-publikacja “Rolnik - strażnik krajobrazu” zrealizowana została w ramach projektu “Wzmocnienie kompetencji w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN” Celem e-publikacji jest zainspirowanie młodzieży do...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-290/09-00

Nazwa projektu Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności wśród uczniów szkół roliczych w Polsce - CEKIN

Strona www projektu http://www.cekin.eu

Beneficjent (nazwa) Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brwinów

Słowa kluczowe rozwój obszarów wiejskich, szkoły rolnicze, kompetencje kluczowe, przedsiębiorczość, inicjatywność

Tytuł Przedsiębiorczość

Autor Praca zbiorowa

Opis E-publikacja "Przedsiębiorczość" zrealizowana w ramach projektu “Wzmocnienie kompetencji w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN” to innowacyjne narzędzie, którego celem jest stymulowanie uczniów do...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-290/09-00

Nazwa projektu Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności wśród uczniów szkół roliczych w Polsce - CEKIN

Strona www projektu http://www.cekin.eu

Beneficjent (nazwa) Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brwinów

Słowa kluczowe rozwój obszarów wiejskich, szkoły rolnicze , kompetencje kluczowe, przedsiębiorczość, inicjatywność

Tytuł Metody nauczania stosowane w kształtowaniu kompetencji kluczowych - przedsiębiorczość - podręcznik metodyki operacyjnej

Autor Ewa Łoś, Alina Reszka

Opis Poniższa publikacja zwraca uwagę na kompetencje kluczowe zgodnie z tendencjami kształcenia we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W opisie metod podane są ogólne zagadnienia dotyczące ich kształtowania. Dotyczą one, zarówno umiejętności, wiedzy i postaw w zakresie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-064/08-00

Nazwa projektu Szkoła kluczowych kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej

Strona www projektu http://www.kluczowe-kompetencje.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe kompetencje kluczowe, przedsiębiorczość, metody nauczania, podręcznik metodyki

Tytuł Rozwój kompetencji kluczowych w edukacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Autor Praca zbiorowa

Opis Zachodzące w Unii Europejskiej zmiany społeczne i gospodarcze niosą ze sobą nowe możliwości i nowe wyzwania. Europejczycy muszą na bieżąco uzupełniać swoje umiejętności zawodowe, jak i ogólne, pozwalające przystosować się do zachodzących zmian. Systematycznie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-109/09-00

Nazwa projektu "AS KOMPETENCJI"

Strona www projektu http://askompetencji.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe fizyka, matematyka, przedsiębiorczość, liceum, kompetencje