Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 13

sortuj według:

Tytuł Metoda Tomatisa jako wspomaganie rozwoju uczniów z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności umysłowej

Autor Beata Celuch

Opis Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna poprzez usprawnianie czynnego słuchania wywiera wpływ na poziom funkcjonowania człowieka w otoczeniu. Poprawia m. in. zdolność koncentracji, jakość uczenia się, wpływa na rozwój zdolności komunikacyjnych i językowych oraz...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-008/09-00

Nazwa projektu "Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim"

Beneficjent (nazwa) Powiat Lubelski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe stymulacja audio-psycho-lingwistyczna, Metoda Tomatisa, rewalidacja, terapia autyzmu, SAPL

Tytuł Przyjazne fale

Autor Agnieszka Deptuła, Elżbieta Dziewit

Opis Program innowacyjny „Przyjazne Fale” z zakresu terapii EEG biofeedback zawiera zintegrowany zbiór zadań angażujący wszystkie aspekty percepcji wzrokowej. Percepcja wzrokowa ma znaczący wpływ na wszystkie sfery funkcjonowania człowieka. Głównym celem programu jest...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-008/09-00

Nazwa projektu "Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim"

Beneficjent (nazwa) Powiat Lubelski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe terapia EEG biofeedback, metoda Donrego Startu, alternatywna komunikacja, wzory i obrazki

Tytuł Ruch i koordynacja to radosna edukacja

Autor Bożena Krzyżanowska

Opis Integracja sensoryczna to taka integracja wrażeń zmysłowych, by mogły być one użyte w celowym działaniu. Jest to proces, dzięki któremu mózg otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów, rozpoznając je, segregując, interpretując i integrując ze sobą oraz ze...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-008/09-00

Nazwa projektu "Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim"

Beneficjent (nazwa) Powiat Lubelski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe integracja sensoryczna, kinezjologia, relaksacja, choreoterapia, Metoda Dobrego Startu