Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 17

sortuj według:

Tytuł Akademia bezpiecznego dzieciństwa - gra edukacyjna

Autor Jakub Kuśmierczyk

Opis Gra edukacyjna dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz służb ratunkowych. Zadania i zakres wymaganych umiejętności został dostosowany do wieku grupy docelowej; gra posiada przejrzysty, intuicyjny i łatwy w obsłudze interfejs; łatwo dostępny przycisk wyciszania;...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-144/13-00

Nazwa projektu Akademia Bezpiecznego Dzieciństwa

Strona www projektu http://militar.edu.pl

Beneficjent (nazwa) miliTar Artur Kaczmarczyk, Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Grebów

Słowa kluczowe bezpieczeństwo, ruch drogowy, służby ratunkowe, telefony alarmowe, piesi

Tytuł Bezpiecznie i ekologicznie - czy to możliwe? - pakiet materiałów

Autor Anna Bieganowska, Agnieszka Bieganowska-Czajka

Opis Zestaw materiałów pt."Bezpiecznie i ekologicznie - czy to możliwe?" dla klasy III szkoły podstawowej dotyczący: bezpiecznego gospodarowania odpadami; projektowania działań, które można zrealizować w środowisku lokalnym na rzecz ochrony środowiska. Zestaw zawiera:...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-144/13-00

Nazwa projektu Akademia Bezpiecznego Dzieciństwa

Strona www projektu http://militar.edu.pl

Beneficjent (nazwa) miliTar Artur Kaczmarczyk, Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Grębów

Słowa kluczowe ochrona środowiska, gospodarowanie odpadami, projekt, społeczność lokalna, recykling

Tytuł Kto nam pomaga? Ludzie, którzy ratują życie - pakiet materiałów

Autor Anna Bieganowska, Agnieszka Bieganowska-Czajka

Opis Zestaw materiałów pt."Kto nam pomaga? Ludzie, którzy ratują życie." dla klasy III szkoły podstawowej dotyczący; osób pracujących w służbach ratunkowych; utrwala numery telefonów alarmowych; cech charakteru niezbędnych do pracy w służbach ratunkowych; elementarnej...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-144/13-00

Nazwa projektu Akademia Bezpiecznego Dzieciństwa

Strona www projektu http://militar.edu.pl

Beneficjent (nazwa) miliTar Artur Kaczmarczyk, Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Grębów

Słowa kluczowe służby ratunkowe, policja, straż pożarna, pogotowie, cechy charakteru

Tytuł Jak dbać o bezpieczeństwo podczas podróży zagranicznej? - pakiet materiałów

Autor Anna Bieganowska, Agnieszka Bieganowska-Czajka

Opis Zestaw materiałów pt."Jak dbać o bezpieczeństwo podczas podróży zagranicznej?" dla klasy III szkoły podstawowej dotyczący bezpiecznego zachowania podczas podróży zagranicznej, wzywania pomocy w językach obcych. Zestaw zawiera: scenariusz lekcji, tekst (czytankę) pt.:...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-144/13-00

Nazwa projektu Akademia Bezpiecznego Dzieciństwa

Strona www projektu http://militar.edu.pl

Beneficjent (nazwa) miliTar Artur Kaczmarczyk, Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Grębów

Słowa kluczowe języki obce, podróże, komunikacja, gesty, waluta

Tytuł Żywioły - instrukcja obsługi - pakiet materiałów

Autor Anna Bieganowska, Agnieszka Bieganowska-Czajka

Opis Zestaw materiałów pt."Żywioły - instrukcja obsługi" dla klasy III szkoły podstawowej dotyczy: niebezpieczeństw powodowanych przez naturę i częściowo przez działalność człowieka; utrwalania umiejętności przewidywania następstw określonych sytuacji; zasad...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-144/13-00

Nazwa projektu Akademia Bezpiecznego Dzieciństwa

Strona www projektu http://militar.edu.pl

Beneficjent (nazwa) miliTar Artur Kaczmarczyk, Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Grębów

Słowa kluczowe zagrożenia, natura, niebezpieczeństwo, skutek, żywioły