Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 40

sortuj według:

Tytuł Scenariusz gry nr 8 dla osób w wieku 16+. Gra symulacyjna nr 8: Przywództwo, kierowanie, komunikacja pt. „Dyrektor”

Autor Dorota Wiszejko-Wierzbicka

Opis Materiał metodyczny przeznaczony do pracy z osobami powyżej 16 r.ż. Jego celem jest obserwacja i rozpoznanie cech, związanych z kierowaniem i komunikacją. W trakcie gry obserwowane są takie umiejętności, jak: - przekazywanie komunikatów dyrektywnych, - sprawność...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/13

Numer projektu POKL.03.04.03-00-050/13-00

Nazwa projektu QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy

Strona www projektu http://www.quovadis.swps.pl/

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe przywództwo, kierowanie, komunikacja, gra behawioralna

Tytuł Scenariusz gry nr 7 dla osób w wieku 12-15 lat. Gra symulacyjna nr 7: Analityczne myślenie i współpraca pt. „Zagadka Einsteina”

Autor Dorota Wiszejko-Wierzbicka

Opis Materiał metodyczny przeznaczony do pracy z osobami w wieku gimnazjalnym. Jego celem jest obserwacja i rozpoznanie umiejętności współpracy oraz analitycznego sposobu myślenia (analizowanie sytuacji). Inne umiejętności obserwowane podczas gry: - umiejętność...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/13

Numer projektu POKL.03.04.03-00-050/13-00

Nazwa projektu QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy

Strona www projektu http://www.quovadis.swps.pl/

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe myślenie analityczne, współpraca, obserwacje, gra behawioralna

Tytuł Scenariusz gry nr 7 dla osób w wieku 16+. Gra symulacyjna nr 7: Analityczne myślenie i współpraca pt. „Zagadka Einsteina”

Autor Dorota Wiszejko-Wierzbicka

Opis Materiał metodyczny przeznaczony do pracy z osobami powyżej 16 r.ż. Jego celem jest obserwacja i rozpoznanie umiejętności współpracy oraz analitycznego sposobu myślenia (analizowanie sytuacji). Inne umiejętności obserwowane podczas gry: - umiejętność komunikacji, -...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/13

Numer projektu POKL.03.04.03-00-050/13-00

Nazwa projektu QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy

Strona www projektu http://www.quovadis.swps.pl/

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe myślenie analityczne, współpraca, obserwacje, gra behawioralna

Tytuł Scenariusz gry nr 6 dla osób w wieku 12-15 lat. Gra symulacyjna nr 6: Wytrwałość pt. „Niekończąca się historia”

Autor Dorota Wiszejko-Wierzbicka

Opis Materiał metodyczny przeznaczony do pracy z osobami w wieku gimnazjalnym. Jego celem jest obserwacja i rozpoznanie motywacji i wytrwałości: - umiejętności odraczania gratyfikacji, - zdolności do rywalizacji, - asertywności.

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/13

Numer projektu POKL.03.04.03-00-050/13-00

Nazwa projektu QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy

Strona www projektu http://www.quovadis.swps.pl/

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe motywacja, wytrwałość, obserwacje, gra behawioralna

Tytuł Scenariusz gry nr 6 dla osób w wieku 16+. Gra symulacyjna nr 6: Wytrwałość pt. „Niekończąca się historia”

Autor Dorota Wiszejko-Wierzbicka

Opis Materiał metodyczny przeznaczony do pracy z osobami powyżej 16 r.ż. Jego celem jest obserwacja i rozpoznanie motywacji i wytrwałości: - umiejętności odraczania gratyfikacji, - zdolności do rywalizacji, - asertywności.

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/13

Numer projektu POKL.03.04.03-00-050/13-00

Nazwa projektu QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy

Strona www projektu http://www.quovadis.swps.pl/

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe motywacja, wytrwałość, obserwacje, gra behawioralna