Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 40

sortuj według:

Tytuł Scenariusz gry nr 5 dla osób w wieku 12-15 lat. Gra symulacyjna nr 5: Autoprezentacja pt. „Moja kariera zawodowa”

Autor Dorota Wiszejko-Wierzbicka

Opis Materiał metodyczny przeznaczony do pracy z osobami w wieku gimnazjalnym. Jego celem jest obserwacja i rozpoznanie świadomości obrazu samego siebie (autorefleksji), a także przedstawiania samego siebie, swoich umiejętności, zalet w kontakcie z innymi (autoprezentacja): -...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/13

Numer projektu POKL.03.04.03-00-050/13-00

Nazwa projektu QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy

Strona www projektu http://www.quovadis.swps.pl/

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe budowanie samoświadomości, swoich mocnych i słabych stron

Tytuł Scenariusz gry nr 5 dla osób w wieku 16+. Gra symulacyjna nr 5: Autoprezentacja pt. „Moja kariera zawodowa”

Autor Dorota Wiszejko-Wierzbicka

Opis Materiał metodyczny przeznaczony do pracy z osobami powyżej 16 r.ż. Jego celem jest obserwacja i rozpoznanie świadomości obrazu samego siebie (autorefleksji), a także przedstawiania samego siebie, swoich umiejętności, zalet w kontakcie z innymi (autoprezentacja): -...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/13

Numer projektu POKL.03.04.03-00-050/13-00

Nazwa projektu QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy

Strona www projektu http://www.quovadis.swps.pl/

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe budowanie samoświadomości, swoich mocnych i słabych stron

Tytuł Scenariusz gry nr 4 dla osób w wieku 12-15 lat. Gra symulacyjna nr 4: Współpraca pt. „Mostek”

Autor Dorota Wiszejko-Wierzbicka

Opis Materiał metodyczny przeznaczony do pracy z osobami w wieku gimnazjalnym. Jego celem jest obserwacja i rozpoznanie umiejętności współpracy, w tym następujących aspektów tej kompetencji: - umiejętność komunikacji, - dzielenie się informacją, - słuchanie i branie pod...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/13

Numer projektu POKL.03.04.03-00-050/13-00

Nazwa projektu QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy

Strona www projektu http://www.quovadis.swps.pl/

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe współpraca, komunikacja, obserwacje

Tytuł Scenariusz gry nr 4 dla osób w wieku 16+. Gra symulacyjna nr 4: Współpraca pt. „Mostek”

Autor Dorota Wiszejko-Wierzbicka

Opis Materiał metodyczny przeznaczony do pracy z osobami powyżej 16 r.ż. Jego celem jest obserwacja i rozpoznanie umiejętności współpracy: - umiejętność komunikacji, - dzielenie się informacją, - słuchanie i branie pod uwagę innych osób i ich rozwiązań, -...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/13

Numer projektu POKL.03.04.03-00-050/13-00

Nazwa projektu QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy

Strona www projektu http://www.quovadis.swps.pl/

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe współpraca, komunikacja, obserwacje

Tytuł Scenariusz gry nr 3 dla osób w wieku 12-15 lat. Gra symulacyjna nr 3: Dokumenty na biurku - Organizacja pod presją czasu, pt. „Nowy Pracownik”

Autor Dorota Wiszejko-Wierzbicka

Opis Materiał metodyczny przeznaczony dla osób w wieku gimnazjalnym. Jego celem jest obserwacja i rozpoznanie umiejętności przetwarzania, analizy informacji i organizacji pod presją czasu. W trakcie gry obserwowane są takie umiejętności jak: - przetwarzanie (analiza faktów)...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/13

Numer projektu POKL.03.04.03-00-050/13-00

Nazwa projektu QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy

Strona www projektu http://www.quovadis.swps.pl/

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe praca pod presją czasu, organizacja pracy, obserwacje