Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 639

sortuj według:

Tytuł Kształtowanie kompetencji kluczowych w nauczaniu matematyki

Autor Joanna Samsel-Opalla

Opis Matematyka jest jedną z podstawowych nauk ścisłych, której stan wiedzy jest obecnie intensywnie rozbudowywany. Wiąże się to z jednej strony z oczywistą potrzebą lepszego zrozumienia i chęcią pogłębienia samej wiedzy teoretycznej, a z drugiej z koniecznością...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2008

Numer projektu POKL.03.03.04-00-124/08-00

Nazwa projektu Partnerzy w nauce

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Śląski w Katowicach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Katowice

Słowa kluczowe kompetencje kluczowe, matematyka

Tytuł Kształtowanie kompetencji kluczowych w nauczaniu matematyki

Redaktor Joanna Samsel-Opalla

Opis Kompetencje kluczowe uważane są za jednakowo ważne. Zakresy wielu spośród nich częściowo się pokrywają i są powiązane, aspekty niezbędne w jednej dziedzinie wspierają kompetencje w innej. Dobre opanowanie podstawowych umiejętności językowych, czytania, pisania,...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2008

Numer projektu POKL.03.03.04-00-111/08-00

Nazwa projektu Aktywny w szkole-Aktywny w życiu

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Śląski w Katowicach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Katowice

Słowa kluczowe warsztaty, matematyka, kompetencje kluczowe

Tytuł Moja matematyka - nakładka indywidualizująca pracę z uczniem zdolnym, przeciętnym i z zaległościami. Klasa II i III gimnazjum

Autor Maria Gaik

Opis Nakładki tematyczne są rozszerzeniem programu nauczania „Moja matematyka”, w których proponuje się zwiększenie efektywności nauczania poprzez stosowanie zróżnicowanych zadań przeznaczonych dla uczniów z zaległościami, przeciętnych oraz zdolnych. Tak ujęte...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-149/12-00

Nazwa projektu Apetyt na przyszłość

Strona www projektu http://www.apetytnaprzyszlosc.pl/

Beneficjent (nazwa) Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Tarnobrzeg

Słowa kluczowe nakładka, program, matematyka, innowacje, indywidualizacja

Tytuł Matematyka dla każdego. Nakładka indywidualizująca pracę z uczniem zdolnym, przeciętnym i z zaległościami. Klasa V i VI

Autor Krystyna Madej

Opis Nakładka indywidualizująca dla uczniów klasy V i VI do programu nauczania matematyki - "Matematyka dla każdego". Nakładki napisane są z podziałem na rozdziały z programu nauczania oraz z podziałem na uczniów z: zaległościami, przeciętnego i zdolnego. Tak zbudowana...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-149/12-00

Nazwa projektu Apetyt na przyszłość

Strona www projektu http://www.apetytnaprzyszlosc.pl/

Beneficjent (nazwa) Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Tarnobrzeg

Słowa kluczowe nakładka, program, matematyka, indywidualizacja, innowacje

Tytuł Test z matematyki - matura rozszerzona

Autor Aneta Rzepa

Opis Test dostępny na platformie supermemo.net pod adresem: http://www.supermemo.net/course/56325

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://uczenonline.pl/

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe matematyka, matura, test, kurs