Zasoby

Ilość zasobów: 7895

sortuj według:

Tytuł Scenariusze dla klasy 1

Autor Marta Miłoń, Agnieszka Jarczyńska

Opis W ramach realizacji założeń projektowych, których celem było wdrożenie elementów przedsiębiorczości oraz promowanie pracy metodą projektową na I etapie edukacyjnym, powstał innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej, do którego powstała obudowa...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-159/13-00

Nazwa projektu Szybki start daje przewagę

Strona www projektu http://www.dajprzewage.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji w Łomiankach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe scenariusze, projekt, gra, zabawa, przedsiębiorczość

Tytuł Broszura upowszechniająco-promująca projekt

Autor Marta Miłoń

Opis Broszura zawiera najważniejsze informacje o projekcie "Szybki start daje przewagę" - zamierzenia oraz cele, sposób realizacji, odbiorcy i uczestnicy projektu, realizatorzy. Broszura zawiera obszerny opis powstałych wytworów dla upowszechnienia korzystania z nich przez...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-159/13-00

Nazwa projektu Szybki start daje przewagę

Strona www projektu http://www.dajprzewage.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji w Łomiankach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe edukacja wczesnoszkolna, przedsiębiorczość, program, zabawa

Tytuł Platforma edukacyjna - Szybki start daje przewagę

Autor Praca zbiorowa

Opis „Szybki start” jest platformą przeznaczoną zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Dla pierwszych będzie miejscem zdobywania wiedzy i rozwoju umiejętności poprzez ciekawą zabawę oraz rozwiązywanie emocjonujących zadań, dla drugich pomocnym narzędziem...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-159/13-00

Nazwa projektu Szybki start daje przewagę

Strona www projektu http://www.dajprzewage.pl/

Beneficjent (nazwa) Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji w Łomiankach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe platforma, program, przedsiębiorczość, gra edukacja

Tytuł Audiobook

Autor Katarzyna Lotkowska, Colin Rose, Marcin Sobociński

Opis Audiobook zawiera 10 nagrań wykładów ekspertów w zakresie edukacji przedszkolnej. Eksperci omawiają kwestie związane z psychologią i etapami rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, diagnozą potencjału zdolności dzieci, metodyki pracy w przedszkolu dla osiągnięcia...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-165/12-00

Nazwa projektu Edukacja fundamentalna w przedszkolu

Beneficjent (nazwa) Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji (Łomianki)

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe edukacja, zabawa, diagnoza, rozwój, przedszkole

Tytuł Film - lekcja pokazowa - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Autor Praca zbiorowa

Opis Film - lekcja pokazowa - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Numer konkursu POKL.03.04.03

Numer projektu POKL.03.04.03-00-086/12-00

Nazwa projektu Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia zawodowego w zakresie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach dla nauczycieli zawodowych szkół rolniczych

Strona www projektu http://www.upemi.pl

Beneficjent (nazwa) Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe oze, lekcja pokazowa, kształcenie zawodowe