Zasoby

Ilość zasobów: 7895

sortuj według:

Tytuł Podręcznik młodzieżowy - Kwestionariusz zainteresowań zawodowych

Autor Anna Paszkowska-Rogacz

Opis Publikacja z zakresu poradnictwa zawodowego. Zmieniający się rynek pracy wymusza duże zapotrzebowanie na narzędzie służące badaniu zainteresowań zawodowych i planowaniu kariery zawodowej uczniów. W efekcie powstał test, który ma być rzetelnym i trafnym narzędziem...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.04.03-00-026/08-00

Nazwa projektu "Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - MŁOKOZZ"

Strona www projektu http://www.frps.org.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Realizacji Programów Społecznych w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe diagnoza edukacyjna, autodiagnoza edukacyjna, test diagnostyczny

Tytuł Techniki pamięciowe dla ucznia (wersja 1. i 2.)

Autor Leszek Cytawa

Opis Publikacja zawiera dwa komplety kart, których zadaniem jest doskonalenie technik pamięciowych u uczniów. Karty te są przeznaczone dla nauczyciela lub do samodzielnej pracy ucznia. W naszych zasobach są dostępne w dwóch spakowanych paczkach - w jednej znajduje się 18, a w...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-048/08-00

Nazwa projektu Pi i Sigma - edukacyjna szansa dla wychowanków domów dziecka

Beneficjent (nazwa) DESOTO Sp. z o.o./ Centrum Euroedukacji

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe materiały dla ucznia, materiały dla nauczyciela, techniki zapamiętywania, tablice do ćwiczeń

Tytuł Techniki pamięciowe dla nauczyciela

Autor Leszek Cytawa

Opis Publikacja zawiera 29 kart, których zadaniem jest doskonalenie technik pamięciowych. Karty te są przeznaczone dla nauczyciela.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-048/08-00

Nazwa projektu Pi i Sigma - edukacyjna szansa dla wychowanków domów dziecka

Beneficjent (nazwa) DESOTO Sp. z o.o./ Centrum Euroedukacji

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe materiały dla nauczyciela, techniki zapamiętywania, tablice do ćwiczeń

Tytuł Program doskonalnenia zawodowego "Aedifico et conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce"

Autor Piotr Grzegorz Mądrach, Władysław Weker, Sławomir Safarzyński, Andrzej Cichy, Marcin Czeski

Opis W ramach realizacji projektu wypracowano zamieszczony w zasobach program. Skierowany jest on do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół zawodowych z terenu całej Polski, z kierunków związanych z architekturą, budownictwem i...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03-00-003/10-00

Nazwa projektu Aedifico et conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce

Strona www projektu http://www.fundacja-hereditas.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Hereditas

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe nauczyciel przedmiotów zawodowych, konserwacja zabytków, budownictwo, architektura, kształcenie zawodowe

Tytuł Aedifico et conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce

Autor Piotr Grzegorz Mądrach, Jan Tajchman, Sławomir Safarzyński, Władysław Weker

Opis W rezultacie realizacji projektu opracowywany został podręcznik z programem doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół zawodowych na kierunkach związanych z architekturą, budownictwem oraz konserwacją...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03-00-003/10-00

Nazwa projektu Aedifico et conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce

Strona www projektu http://www.fundacja-hereditas.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Hereditas

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe doskonalenie nauczycieli, konserwator zabytków, podręcznik, budownictwo, architektura