Zasoby

Ilość zasobów: 7893

sortuj według:

Tytuł Techniki pamięciowe dla nauczyciela

Autor Leszek Cytawa

Opis Publikacja zawiera 29 kart, których zadaniem jest doskonalenie technik pamięciowych. Karty te są przeznaczone dla nauczyciela.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-048/08-00

Nazwa projektu Pi i Sigma - edukacyjna szansa dla wychowanków domów dziecka

Beneficjent (nazwa) DESOTO Sp. z o.o./ Centrum Euroedukacji

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe materiały dla nauczyciela, techniki zapamiętywania, tablice do ćwiczeń

Tytuł Program doskonalnenia zawodowego "Aedifico et conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce"

Autor Piotr Grzegorz Mądrach, Władysław Weker, Sławomir Safarzyński, Andrzej Cichy, Marcin Czeski

Opis W ramach realizacji projektu wypracowano zamieszczony w zasobach program. Skierowany jest on do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół zawodowych z terenu całej Polski, z kierunków związanych z architekturą, budownictwem i...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03-00-003/10-00

Nazwa projektu Aedifico et conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce

Strona www projektu http://www.fundacja-hereditas.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Hereditas

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe nauczyciel przedmiotów zawodowych, konserwacja zabytków, budownictwo, architektura, kształcenie zawodowe

Tytuł Aedifico et conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce

Autor Piotr Grzegorz Mądrach, Jan Tajchman, Sławomir Safarzyński, Władysław Weker

Opis W rezultacie realizacji projektu opracowywany został podręcznik z programem doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół zawodowych na kierunkach związanych z architekturą, budownictwem oraz konserwacją...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03-00-003/10-00

Nazwa projektu Aedifico et conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce

Strona www projektu http://www.fundacja-hereditas.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Hereditas

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe doskonalenie nauczycieli, konserwator zabytków, podręcznik, budownictwo, architektura