Zasoby

Ilość zasobów: 7895

sortuj według:

Tytuł "Kim jestem i kim mogę się stać?" – niektóre problemy okresu dorastania związane z wyborem zawodu (poradnik dla licealistów)

Autor Ewa Wysocka

Opis Publikacja przeznaczona głównie dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Znajdziesz w niej informacje dotyczące problemów związanych z okresem rozwojowym, w którym się znajdujesz i wyborem zawodu, co jest jednym z ważniejszych konkretnych zadań życiowych, które...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.04.03-00-031/08-00

Nazwa projektu Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.

Beneficjent (nazwa) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe poradnik dla licealisty, wybór zawodu, dalsze kształcenie

Tytuł "Niezbędnik" Materiały metodyczne na "zieloną szkołę" dla doradców zawodowych

Autor Anna Weyssenhoff, EwaKruk-Krymula, Jacek Biłko, Marian Piekarski

Opis Terminu „zielona szkoła” nie trzeba tłumaczyć. Wyjazdy poza mury szkolne stały się już tradycją w wielu szkołach. Coraz częściej wyjeżdżają klasy nie tylko z miast zagrożonych ekologicznie, ale również z mniejszych miejscowości. Są to zazwyczaj wyjazdy...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.04.03-00-031/08-00

Nazwa projektu Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.

Beneficjent (nazwa) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe zielona szkoła, scenariusze lekcji, materiały dla nauczyciela

Tytuł "Od zabawy do zawodu" Poradnik dla doradców zawodowych, nauczycieli i pedagogów szkolnych (kl. I-III)

Autor Anna Weyssenhoff, EwaKruk-Krymula, Jacek Biłko, Marian Piekarski

Opis O potrzebie realizacji orientacji zawodowej w nauczaniu wczesnoszkolnym pisze niemal każdy autor zajmujący się problematyką wyboru zawodu. Na etapie nauczania wczesnoszkolnego proces orientacji zawodowej jest fazą reorientacyjną, przedzawodową, ale bardzo istotną dla...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.04.03-00-031/08-00

Nazwa projektu Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.

Beneficjent (nazwa) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe doradca zawodowy, poradnik, pedagog szkolny, wybór zawodu, uczniowie klas I-III

Tytuł "Orientacja zawodowa" Poradnik dla doradców zawodowych, nauczycieli i pedagogów szkolnych (kl. IV-VI)

Autor Anna Weyssenhoff, EwaKruk-Krymula, Jacek Biłko, Marian Piekarski

Opis Poradnik ma na celu przedstawienie podstawowych informacji i wskazówek dotyczących wyboru zawodu oraz pokazanie możliwości prowadzenia efektywnych działań w zakresie orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego dla dzieci szkoły podstawowej w klasach IV–VI. Skierowany...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.04.03-00-031/08-00

Nazwa projektu Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.

Beneficjent (nazwa) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe doradca zawodowy, poradnik, pedagog szkolny, wybór zawodu, uczniowie klas IV-VI

Tytuł "Zanim podejmiesz decyzję" Poradnik dla doradców zawodowych, nauczycieli i pedagogów szkolnych

Autor Anna Weyssenhoff, EwaKruk-Krymula, Jacek Biłko, Marian Piekarski

Opis W publikacji tej została pokazana specyfika oraz najważniejsze zadania stojące przed doradcami zawodowymi w szkole. Fakt przydatności orientacji zawodowej jest bezdyskusyjny. Korzyści z niej wynikające można rozpatrywać z kilku punktów widzenia. Z perspektywy pracodawcy...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.04.03-00-031/08-00

Nazwa projektu Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.

Beneficjent (nazwa) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe doradca zawodowy, poradnik, pedagog szkolny, wybór zawodu