Zasoby

Ilość zasobów: 7895

sortuj według:

Tytuł Kwestionariusz nastawień intrapersonalnych, interpersonalnych i nastawień wobec świata klasa 1-3 SP

Autor Ewa Wysocka, Joanna Góźdź, Bartłomiej Gołek

Opis Kwestionariusz jest narzędziem badającym nastawienia intrapersonalne, interpersonalne, nastawienia wobec świata i własnego życia. Kwestionariusz służy do badania dzieci uczęszczających do pierwszej, drugiej i trzeciej klasy szkoły podstawowej w wyżej wskazanych...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.04.03-00-031/08-00

Nazwa projektu Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.

Beneficjent (nazwa) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe testowanie, nadzędzie badające nastawienia, intrapersonalne, interpersonalne, klasy I-III

Tytuł Rozwój, problemy i zagrożenia - wybór zawodu (poradnik dla gimnazjalistów)

Autor Maria Kliś, Stanisław Nieciuński

Opis Poradnik ten ma służyć przede wszystkim gimnazjalistom. Jeśli jesteś jednym z nich, przedstawione w nim informacje powinny Ci ułatwić dokonanie wyboru szkoły, do której zamierzasz pójść po ukończeniu gimnazjum. Wiedzę niezbędną do podjęcia tej decyzji...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.04.03-00-031/08-00

Nazwa projektu Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.

Beneficjent (nazwa) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe poradnik dla gimnazjalistyy, wybór zawodu, dalsze kształcenie

Tytuł Poznaję zawody - poradnik dla uczniów kl. I-III

Autor Agnieszka Misiuk

Opis Poradnik Poznaję zawody przeznaczony jest dla uczniów w młodszym wieku szkolnym. Na tym etapie rozwoju dziecko gromadzi informacje i wzbogaca wiedzę o pracy zawodowej oraz przedstawicielach różnorodnych zawodów. Wstępne preferencje zawodowe utrwalone na tym etapie...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.04.03-00-031/08-00

Nazwa projektu Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.

Beneficjent (nazwa) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe poradnik dla uczniów kl. I-III, wybór zawodu, kształtowanie rozwoju

Tytuł Poznaj siebie, aby pokierować swoim życiem (poradnik dla kl. IV-VI)

Autor Andrzej Mirski

Opis Poradnik ten adresowany jest do Was – dzieci z klas 4–6 szkoły podstawowej. Ma on Wam pomóc w bardzo jeszcze wczesnym, ale ważnym myśleniu o wyborze Waszej przyszłej pracy. Wybór zawodu jest jedną z najważniejszych decyzji w całym życiu człowieka. Poradnik...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.04.03-00-031/08-00

Nazwa projektu Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.

Beneficjent (nazwa) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe poradnik dla uczniów kl. IV-VI, wybór zawodu, kształtowanie rozwoju

Tytuł "Kim zostanie moje dziecko" Poradnik dla rodziców

Autor Krystyna Grzesiak, Beata Zinkiewicz

Opis Poradnik adresowany jest do rodziców dzieci uczących się ze wszystkich grup wiekowych. Można wyodrębnić w nim, zarówno treści odnoszące się do poszczególnych okresów rozwojowych (a w ich obrębie: okres wczesnoszkolny, czyli klasy I–III i IV–VI, oraz okres...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.04.03-00-031/08-00

Nazwa projektu Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.

Beneficjent (nazwa) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe poradnik dla rodziców, wybór zawodu, rozwój człowieka