Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 200

sortuj według:

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z chemii dla liceum

Autor Edyta Nieścior

Opis Na każdym etapie edukacyjnym są uczniowie, którzy mają trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej. Program zajęć wyrównawczych z chemii powstał z myślą o takich właśnie uczniach. Realizacja programu, podczas zajęć...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe chemia, program zajęć, szkoła ponadgimnazjalna

Tytuł Przyczyny i skutki zanieczyszczeń powietrza

Autor Maria Szamraj

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu biologiczno-chemicznym. Cel główny zajęć: uświadomienie negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na dalszy rozwój życia na Ziemi. Cele...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe zanieczyszenia, powietrze, środowisko, chemia, program nauczania

Tytuł Metale i ich właściwości

Autor Beata Winiarska

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń on-line". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu biologiczno-chemicznym. Cele ogólne zajęć: umiejętność wyciągania wniosków z doświadczeń i obserwacji; umiejętność korzystania ze źródeł,...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe scenariusze lekcji, właściwości fizyczne, właściwości chemiczne, budowa atomu, chemia

Tytuł Podręcznik Dobrych Praktyk NIB

Autor Praca zbiorowa

Opis Podręcznik "Dobrych praktyk NIB" stanowi kompendium wiedzy dla nauczycieli i pedagogów z zakresu przedsiębiorczości oraz nauk matematyczno-przyrodniczych na poziomie gimnazjalnym. Został wzbogacony o scenariusze zajęć, które mogą przyczynić się do upowszechnienia...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-049/08-00

Nazwa projektu Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie - ogólnopolski program rozwoju kompetencji kuczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębioroczości dla uczniów gimnazjów

Beneficjent (nazwa) Doradztwo Gospodarcze DGA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe matematyka, fizyka, bilogia, chemia, przedsiębiorczość

Tytuł Roztwory właściwe, koloidy i zawiesiny

Autor Krystyna Szarowska

Opis Scenariusze zajęć z chemii wykorzystane na obozie naukowym

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-049/08-00

Nazwa projektu Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie - ogólnopolski program rozwoju kompetencji kuczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębioroczości dla uczniów gimnazjów

Beneficjent (nazwa) Doradztwo Gospodarcze DGA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe roztwory właściwe, koloidy i zawiesiny, scenariusze, chemia