Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 384

sortuj według:

Tytuł Poradnik dotyczący uczenia się przez całe życie

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja poświęcona idei kształcenia przez całe życie, w tym korzyściom wynikającym z podejmowania kształcenia.

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-018/13-00

Nazwa projektu Droga do sukcesu - narzędzia diagnozujące kompetencje zawodowe osób dorosłych

Strona www projektu http://www.stacnasnawiecej.pl

Beneficjent (nazwa) Szkolenia i Edukacja sp. z o.o. s.k., Rzeszów

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Rzeszów

Słowa kluczowe edukacja, uczenie się przez całe życie, doradztwo edukacyjno-zawodowe, kompetencje

Tytuł Perspektywy edukacyjno-zawodowe - narzędzie diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej

Autor Praca zbiorowa

Opis Aplikacja - Perspektywy edukacyjno-zawodowe - narzędzie diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej skierowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i składa się z 3 modułów: grę diagnostyczną, diagnozującą zainteresowania zawodowe, predyspozycje...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3./2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-098/13-00

Nazwa projektu Perspektywy edukacyjno-zawodowe - narzędzie diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej

Strona www projektu http://www.perspektywy3d.pl

Beneficjent (nazwa) GlobalFun sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe zawody, szkolnictwo zawodowe, edukacja, kształcenie, zatrudnienie

Tytuł Raport z upowszechniania produktów projektu - narzędzie diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej

Autor Teresa Łobaczewska-Pawłowska

Opis Celem raportu z upowszechniania produktów projektu było dostarczenie uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osobom realizującym zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, instrumentu o szerokim zakresie oddziaływania, wpływającym nie tylko na...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3./2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-098/13-00

Nazwa projektu Perspektywy edukacyjno-zawodowe - narzędzie diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej

Strona www projektu http://www.perspektywy3d.pl

Beneficjent (nazwa) GlobalFun sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe zatrudnienie, zawody, szkolnictwo zawodowe, edukacja, kształcenie,

Tytuł Raport ze standaryzacji i normalizacji narzędzia diagnozy zainteresowań zawodowych i kompetencji przedsiębiorczych

Autor Adam Sobolewski, Jacek Zakrzewski

Opis Raport ze standaryzacji i normalizacji narzędzia diagnozy zainteresowań zawodowych i kompetencji przedsiębiorczych obejmuje: podsumowanie badania opinii uczestników badań na temat narzędzia Perspektywy, raport technicznych z przeprowadzonych analiz służących konstrukcji...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3./2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-098/13-00

Nazwa projektu Perspektywy edukacyjno-zawodowe - narzędzie diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej

Strona www projektu http://www.perspektywy3d.pl

Beneficjent (nazwa) GlobalFun sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe zawody, szkolnictwo zawodowe, edukacja, predyspozycje zawodowe, kompetencje przedsiębiorcze

Tytuł Technik administracji

Autor Katarzyna Rykaczewska, Wojciech Wołoszyn, Marzena Wasilewska-Lasa

Opis Film o zawodzie - technik administracji w formacie flash video i MP4 oraz zdjęcia przedstawiające ten zawód. Zbiór filmów i zdjęć o zawodach w formacie DVD Video dostępny jest w odrębnym pliku: Perspektywy DVD Video - plik spakowany.

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3./2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-098/13-00

Nazwa projektu Perspektywy edukacyjno-zawodowe - narzędzie diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej

Strona www projektu http://www.perspektywy3d.pl

Beneficjent (nazwa) GlobalFun sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe zawody, szkolnictwo zawodowe, edukacja, kształcenie, zatrudnienie