Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 730

sortuj według:

Tytuł Prognozy zapotrzebowania na absolwentów szkół pedagogicznych przygotowujących do pracy na szczeblu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Autor M. Mackiewicz, K. Kwaśniewski, E. Łaszkiewicz, M. Pawłowska

Opis Celem opracowania jest prezentacja oraz analiza prognoz zapotrzebowania na absolwentów szkół pedagogicznych na szczeblu przedszkolnym i wczesnoszkolnym w województwie mazowieckim. Analizie została poddana liczba etatów nauczycieli na szczeblu przedszkolnym i...

Numer konkursu 3.3.2/5/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-007/10-00

Nazwa projektu Program Praktyk Pedagogicznych podnoszący jakość kształcenia przyszłych nauczycieli

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Pruszków

Słowa kluczowe raport, praktyki, wf, nauczyciele, edukacja wczesnoszkolna

Tytuł Umysły przyszłości

Redaktor Marzena Kędra, Aldona Kopik

Opis „Umysły przyszłości” to innowacyjny programu nauczania dla klas I–III szkoły podstawowej wraz z materiałami dydaktycznymi. Szczególne znaczenie w dzisiejszych czasach oraz podstawę postępu stanowi kreatywność i innowacyjność, na które stawiamy w tym programie....

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-168/12-00

Nazwa projektu Umysły przyszłości

Strona www projektu http://umysly.edukacyjni.pl

Beneficjent (nazwa) Europejska Agencja Rozwoju Sp. J. Kopik i wspólnicy, Kielce

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kielce

Słowa kluczowe umysły, inteligencje, program nauczania, innowacja, edukacja wczesnoszkolna

Tytuł O mediacjach i dialogu w edukacji

Autor Beata Zamorska

Opis Nauczyciel w swojej pracy z uczniem powinien stwarzać warunki umożliwiające dyskusję z niepowtarzalną i jedyną w swoim rodzaju narracją dziecka w taki sposób, aby uczeń nie czuł się zagrożony, zdominowany narracją dorosłego, by chciał podjąć z nim wymianę...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-091/10-00

Nazwa projektu Poprzez praktykę do profesjonalizmu - nowa koncepacja praktyk studenckich i jej aplikacja

Strona www projektu http://www.praktykinauczycielskie.dsw.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe kształcenie nauczycieli, refleksyjna praktyka, praktyki, edukacja wczesnoszkolna

Tytuł Modelowy program praktyk pedagogicznych

Autor Jan Adamkiewicz, Grażyna Ślęzak, Małgorzata Wiśniewska

Opis Reforma systemu edukacji wprowadzona w 1999 roku i dokonujące się przemiany życia społecznego determinują poszukiwania nowego modelu kształcenia przyszłych nauczycieli, w tym też (a może przede wszystkim) nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do realizacji zadań w nowej...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-054/11-00

Nazwa projektu Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Legnica

Słowa kluczowe edukacja wczesnoszkolna, praktyki pedagogiczne, konspekty, kwestionariusze

Tytuł Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Autor Bożena Bartosik, Elżbieta Kalinowska (autorki scenariusza)

Opis Prezentowany film zawiera następujące wątki tematyczne: specjalne potrzeby edukacyjne – informacje podstawowe, rozpoznawanie specjalnych potrzeb edukacyjnych, ich zaspokajanie, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych,...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-091/10-00

Nazwa projektu Poprzez praktykę do profesjonalizmu - nowa koncepacja praktyk studenckich i jej aplikacja

Strona www projektu http://www.praktykinauczycielskie.dsw.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe film, specjalne potrzeby edukacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, edukacja wczesnoszkolna, edukacja przedszkolna