Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 191

sortuj według:

Tytuł Opis produktu finalnego projektu „Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM”

Autor Praca zbiorowa

Opis Produktem finalnym jest Kompleksowy Model Kształtowania Kompetencji Kluczowych, który stanowi logicznie połączony ze sobą zbiór narzędzi gotowych do wykorzystania w procesie nauczania matematyki, informatyki i przedsiębiorczości na etapie gimnazjum i liceum, obudowany...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-103/10-00

Nazwa projektu Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM

Strona www projektu http://www.matemaniak.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe matematyka, informatyka, przedsiębiorczość, kursy e-lerningowe, scenariusze

Tytuł Materiały szkoleniowe dla uczestniczek i uczestników warsztatów pt. Grafika komputerowa – warsztat umiejętności praktycznych

Autor Łukasz Witkowski

Opis Materiały stanowią warsztat podstawowych umiejętności praktycznych z zakresu grafiki komputerowej, konkretnie w projektowaniu dwuwymiarowym na potrzeby Internetu oraz druku. Dzięki niniejszym materiałom możliwe będzie wstępne przygotowanie uczniów do zawodu grafika...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-014/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel w teorii i praktyce. Program doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego w sektorze informatycznym i telekomunikacyjnym

Strona www projektu http://www.nauczyciel-teoriaipraktyka.pl

Beneficjent (nazwa) TYLDA sp. z o.o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Zielona Góra

Słowa kluczowe materiały, grafika komputerowa, nauczyciel, informatyka, podręcznik

Tytuł Materiały szkoleniowe dla uczestniczek i uczestników warsztatów pt. Podstawy administrowania sieciami komputerowymi

Autor Piotr Kotynia

Opis Celem kursu jest przedstawienie koncepcji sieci komputerowej jako medium służącego do wymiany informacji, współdzielenia zasobów i aplikacji. Na początku materiałów zaprezentowane zostały podstawowe topologie sieci oraz modele stosów protokołów sieciowych modelu OSI...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-014/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel w teorii i praktyce. Program doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego w sektorze informatycznym i telekomunikacyjnym

Strona www projektu http://www.nauczyciel-teoriaipraktyka.pl

Beneficjent (nazwa) TYLDA sp. z o.o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Zielona Góra

Słowa kluczowe grafika komputerowa, materiały, ćwiczenia, informatyka, szkolenie

Tytuł Materiały dydaktyczne dla trenerów warsztatów pt. Grafika komputerowa – warsztat umiejętności praktycznych

Autor Łukasz Kotynia

Opis Niniejsze materiały stanowią warsztat podstawowych umiejętności praktycznych z zakresu grafiki komputerowej – projektowania dwuwymiarowego na potrzeby Internetu oraz druku. Warsztat nie cechuje się oddzielnym wprowadzeniem do każdego z omawianych programów – kładzie...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-014/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel w teorii i praktyce. Program doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego w sektorze informatycznym i telekomunikacyjnym

Strona www projektu http://www.nauczyciel-teoriaipraktyka.pl

Beneficjent (nazwa) TYLDA sp. z o.o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Zielona Góra

Słowa kluczowe ćwiczenia,nauczyciel, grafika, materiały, informatyka

Tytuł Materiały dydaktyczne dla trenerów - E-learning w praktyce

Autor Łukasz Witkowski

Opis Niniejsze materiały przeznaczone są dla trenerów szkolących nauczycieli przedmiotów zawodowych/instruktorów praktycznej nauki zawodu sektora informatycznego i telekomunikacyjnego. Wymienione ćwiczenia krok po kroku wprowadzają uczestników warsztatu w temat posługiwania...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-014/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel w teorii i praktyce. Program doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego w sektorze informatycznym i telekomunikacyjnym

Strona www projektu http://www.nauczyciel-teoriaipraktyka.pl

Beneficjent (nazwa) TYLDA sp. z o.o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Zielona Góra

Słowa kluczowe materiały, ćwiczenia, e-learning, nauczyciel, informatyka