Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 179

sortuj według:

Tytuł Świat dzikich zwierząt. Utrwalenie nazw zwierząt. Wprowadzenie słownictwa dotyczącego zwyczajów zwierząt

Autor Zdzisława Zacłona, Małgorzata Olszyńska, Danuta Sowa-Chochorowska

Opis Scenariusz lekcji z załącznikami, podczas której dzieci będą rozwijać słownictwo stosowane w sytuacjach praktycznych, a także nabywać umiejętności komunikowania się w języku angielskim i analizowania tekstu. LEGENDA (wyjaśnienie oznaczeń): K1, K2, K3 - zasoby...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-060/13-00

Nazwa projektu Uczmy się uczyć

Strona www projektu http://www.usu.piwniczna.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Europa+, Podegrodzie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brzezna

Słowa kluczowe scenariusz, lekcja, język angielski, słownictwo, komunikacja

Tytuł We need some sugar. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Zastosowanie a/an/some/any. Utrwalenie słownictwa w zakresie żywności

Autor Zdzisława Zacłona, Małgorzata Olszyńska, Danuta Sowa-Chochorowska

Opis Scenariusz lekcji z załącznikami, podczas której dzieci będą doskonalić umiejętności rozumienia wypowiedzi ze słuchu oraz rozwijać motywację do uczenia się języka angielskiego. LEGENDA (wyjaśnienie oznaczeń): K1, K2, K3 - zasoby dedykowane dla klas, odpowiednio:...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-060/13-00

Nazwa projektu Uczmy się uczyć

Strona www projektu http://usu.piwniczna.pl/

Beneficjent (nazwa) Fundacja Europa+, Podegrodzie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brzezna

Słowa kluczowe scenariusz, lekcja, wypowiedź, motywacja, język angielski

Tytuł There is a museum in my town. Słownictwo związane z nazwami budynków użyteczności publicznej. Struktura there is/there are

Autor Zdzisława Zacłona, Małgorzata Olszyńska, Danuta Sowa-Chochorowska

Opis Scenariusz lekcji z załącznikami, podczas której dzieci będą wzbogacać słownictwo oraz kształtować umiejętności wykorzystania języka angielskiego w sytuacjach praktycznych. LEGENDA (wyjaśnienie oznaczeń): K1, K2, K3 - zasoby dedykowane dla klas, odpowiednio: 1, 2...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-060/13-00

Nazwa projektu Uczmy się uczyć

Strona www projektu http://usu.piwniczna.pl/

Beneficjent (nazwa) Fundacja Europa+, Podegrodzie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brzezna

Słowa kluczowe scenariusz, lekcja, słownictwo, język angielski, praktyka

Tytuł In my free time I read books. Słownictwo dotyczące czynności w wolnym czasie. Elementy czasu Present Simple

Autor Zdzisława Zacłona, Małgorzata Olszyńska, Danuta Sowa-Chochorowska

Opis Scenariusz lekcji z załącznikami, podczas której dzieci będą kształtować umiejętności wykorzystania języka angielskiego w sytuacjach praktycznych oraz rozwijać myślenie przyczynowo-skutkowe. LEGENDA (wyjaśnienie oznaczeń): K1, K2, K3 - zasoby dedykowane dla klas,...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-060/13-00

Nazwa projektu Uczmy się uczyć

Strona www projektu http://usu.piwniczna.pl/

Beneficjent (nazwa) Fundacja Europa+, Podegrodzie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brzezna

Słowa kluczowe scenariusz, lekcja, język angielski, praktyka, słownictwo

Tytuł Mój dom/mój pokój. Utrwalenie i rozszerzenie słownictwa związanego z pomieszczeniami w domu i elementami wyposażenia

Autor Zdzisława Zacłona, Małgorzata Olszyńska, Danuta Sowa-Chochorowska

Opis Scenariusz lekcji z załącznikami, podczas której dzieci będą nabywać umiejętności komunikowania się w języku angielskim oraz utrwalać i wzbogacać słownictwo. LEGENDA (wyjaśnienie oznaczeń): K1, K2, K3 - zasoby dedykowane dla klas, odpowiednio: 1, 2 i 3. TU -...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-060/13-00

Nazwa projektu Uczmy się uczyć

Strona www projektu http://usu.piwniczna.pl/

Beneficjent (nazwa) Fundacja Europa+, Podegrodzie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brzezna

Słowa kluczowe scenariusz, lekcja, komunikowanie się, język angielski, słownictwo