Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 270

sortuj według:

Tytuł Materiały szkoleniowe dla studentów - Trening umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Autor Grażyna Kuś

Opis Materiały szkoleniowe z zakresu „Trening umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej” dedykowane są uczestnikom szkolenia – studentom Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie i mają stanowić źródło wiedzy i inspiracji oraz wsparcie...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-162/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu

Beneficjent (nazwa) Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe nauczyciel, uczeń, komunikacja, komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna

Tytuł Materiały szkoleniowe dla studentów - Trening umiejętności wychowawczych

Autor Agnieszka Kolek

Opis Materiały szkoleniowe z zakresu „Trening umiejętności wychowawczych” dedykowane są uczestnikom szkolenia – studentom Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie i mają stanowić źródło wiedzy i inspiracji oraz wsparcie merytoryczne w pracy dydaktycznej,...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-162/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu

Beneficjent (nazwa) Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe nauczyciel, pedagogika, dydaktyka, wychowanie, uczeń

Tytuł Materiały szkoleniowe dla studentów - Uczeń defaworyzowany

Autor Beata Maria Nowak

Opis Materiały szkoleniowe z zakresu „Uczeń defaworyzowany” dedykowane są uczestnikom szkolenia – studentom Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie i mają stanowić źródło wiedzy i inspiracji oraz wsparcie merytoryczne w pracy dydaktycznej, którą będą...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-162/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu

Beneficjent (nazwa) Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe nauczyciel, niepełnosprawność, adhd, agresja, wykluczenie

Tytuł Materiały szkoleniowe dla kadry - Trening umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Autor Grażyna Kuś

Opis Materiały szkoleniowe z zakresu „Komunikacja werbalna i niewerbalna” dedykowane są uczestnikom szkolenia – nauczycielom, wychowawcom i opiekunom i mają stanowić źródło wiedzy i inspiracji oraz wsparcie merytoryczne w wykonywanej przez nich pracy dydaktycznej.

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-162/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu

Beneficjent (nazwa) Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe nauczyciel, uczeń, komunikacja, komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna

Tytuł Materiały na potrzeby warsztatów dla kadry pedagogicznej - Trening umiejętności wychowawczych

Autor Katarzyna Lesicz-Stanisławska

Opis Materiały szkoleniowe z zakresu „Trening umiejętności wychowawczych” dedykowane są uczestnikom szkolenia – nauczycielom, wychowawcom i opiekunom i mają stanowić źródło wiedzy i inspiracji oraz wsparcie merytoryczne w wykonywanej przez nich pracy dydaktycznej.

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-162/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu

Beneficjent (nazwa) Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe nauczyciel, pedagogika, dydaktyka, wychowanie, uczeń