Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 270

sortuj według:

Tytuł Materiały na potrzeby warsztatów dla kadry pedagogicznej - uczeń defaworyzowany

Autor Iwona Kalinowska-Wiącek

Opis Materiały szkoleniowe z zakresu „Uczeń defaworyzowany” dedykowane są uczestnikom szkolenia – nauczycielom, wychowawcom i opiekunom i mają stanowić źródło wiedzy i inspiracji oraz wsparcie merytoryczne w wykonywanej przez nich pracy dydaktycznej.

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-162/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu

Beneficjent (nazwa) Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe nauczyciel, uczeń defaworyzowany, adhd, agresja, wykluczenie

Tytuł Materiały dydaktyczne i pomoce naukowe w pracy nauczyciela

Autor Aneta Iwona Pasternak

Opis Materiały szkoleniowe dedykowane są uczestnikom szkolenia z zakresu użycia materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych w pracy nauczyciela i mają stanowić dla nich cenne źródło wiedzy i inspiracji oraz wsparcie merytoryczne w pracy dydaktycznej, którą wykonują.

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-162/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu

Beneficjent (nazwa) Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe nauczyciel, pomoc naukowa, materiał dydaktyczny, środek dydaktyczny, edukacja

Tytuł Materiały szkoleniowe z zakresu nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela

Autor Aneta Iwona Pasternak

Opis Materiały szkoleniowe dedykowane są uczestnikom szkolenia z zakresu użycia nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela i mają stanowić dla nich cenne źródło wiedzy i inspiracji oraz wsparcie merytoryczne w pracy dydaktycznej, którą wykonują bądź będą wykonywać.

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-162/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu

Beneficjent (nazwa) Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe multimedia, Internet, komputer, nauczyciel, nowoczesne technologie

Tytuł Narzędzia multimedialne w procesie nauczania wczesnoszkolnego - poradnik dla nauczycieli

Autor Marlena Marchel

Opis Narzędzia multimedialne w procesie nauczania wczesnoszkolnego - poradnik dla nauczycieli.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-163/13-00

Nazwa projektu "Maluch" program nauczania dla szkół podstawowych w ramach I etapu edukacyjnego

Strona www projektu http://sawg.pl/projekty/maluch-program-nauczania-dla-szkol-podstawowych-w-ramach-i-etapu-edukacyjnego

Beneficjent (nazwa) Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe poradnik, nauczyciel, edukacja wczesnoszkolna

Tytuł Skrypt dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego pt. "Program adaptacji do szkoły dziecka w wieku wczesnoszkolnym"

Autor Marlena Marchel

Opis Program adaptacji do szkoły dziecka w wieku wczesnoszkolnym to skrypt dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-163/13-00

Nazwa projektu "Maluch" program nauczania dla szkół podstawowych w ramach I etapu edukacyjnego

Strona www projektu http://sawg.pl/projekty/maluch-program-nauczania-dla-szkol-podstawowych-w-ramach-i-etapu-edukacyjnego

Beneficjent (nazwa) Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe skrypt, nauczyciel, poradnik, edukacja wczesnoszkolna