Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 219

sortuj według:

Tytuł Raport z analizy desk-research programów praktyk pedagogicznych

Autor Piotr Błędowski, Joanna Stopolska, Agata Wężyk

Opis Raport zawiera najistotniejsze informacje dotyczące aktualnego systemu praktyk pedagogicznych w Polsce, wyodrębnione w efekcie dokonanej analizy danych zastanych. W treści raportu zaprezentowane zostały wyniki przeprowadzonej analizy desk-research o charakterze...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-008/10-00

Nazwa projektu Przez praktykę do zawodu - Program Praktyk Pedagogicznych w Wyższej Szkole Humanitas

Strona www projektu http://dobre-praktyki.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Sosnowiec

Słowa kluczowe raport, analiza, praktyki, uczelnie, badania

Tytuł Praktyki zawodowe nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim - publikacja podsumowująca

Autor Redakcja

Opis Publikacja podsumowująca projekt "Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim". Zawiera zdjęcia, programy oraz informacje dotyczące wypracowanych rozwiązań w czasie trwania projektu.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-085/10-00

Nazwa projektu Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim

Strona www projektu http://praktykipce.prv.pl/

Beneficjent (nazwa) Powiat Lubański

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lubań

Słowa kluczowe praktyki, podsumowanie, zawodowe, nauczyciele, Lubań

Tytuł PRAKTYKI+ Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, marketingu i organizacji w przedsiębiorstwie

Redaktor T. Buczek, J. Kozieł, K. Olszecka

Opis W programie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, marketingu i organizacji zostały przedstawione najważniejsze elementy i mechanizmy funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa i zarządzania nim w oparciu o sprawdzone...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-136/11-00

Nazwa projektu Praktyki+

Strona www projektu http://www.praktykiplus.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Cracovitalia - Kraków

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe praktyki, program, staż, nauczyciel

Tytuł Przewodnik metodyczny po studenckich praktykach pedagogicznych

Autor Ewa Socha, Marta Szabelska-Holeksa

Opis Przewodnik skierowany jest do studentów pedagogiki odbywających praktyki w szkołach podstawowych i przedszkolach. Oparty jest na nowych modelach praktyk, gdzie więcej uwagi poświęca się na przygotowanie studenta do zawodu nauczyciela. Przewodnik wskazuje na ogólne zasady...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-031/11-00

Nazwa projektu Nowe modele praktyk pedagogicznych dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHiD) Poznań

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe praktyki, stenckie, metodyczny, przewodnik, przedszkola

Tytuł Program praktyk zawodowych w specjalności technik żywienia i gospodarstwa domowego

Autor Maria Cybulska, Cecylia Gasz, Bogna Bartosz

Opis Program dwutygodniowych praktyk zawodowych dla nauczycieli w specjalności technik żywienia i gospodarstwa domowego odbytych w restauracjach hotelu Gołębiewski w Karpaczu.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-085/10-00

Nazwa projektu Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim

Strona www projektu http://praktykipce.prv.pl/

Beneficjent (nazwa) Powiat Lubański

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lubań

Słowa kluczowe praktyki, gastronomia, program, nauczyciele, Lubań