Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 219

sortuj według:

Tytuł Organizacyjne aspekty pracy nauczyciela

Autor Katarzyna Czekaj, Mariusz Michalski, Dominika Świech

Opis Materiały dla studentów biorących udział w warsztatach bloku C w ramach projektu „Praktyki pedagogiczne drogą do innowacyjnego szkolnictwa” - "Organizacyjne aspekty pracy nauczyciela". Materiały zawierają informacje o funkcjonowaniu szkoły, organach działających w...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-039/10-00

Nazwa projektu Praktyki pedagogiczne drogą do innowacyjnego szkolnictwa

Strona www projektu http://www.innowacyjne-praktyki.pl/

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Zamość

Słowa kluczowe nauczyciele, szkoła, praktyki, organizacja, warsztaty

Tytuł Techniki efektywnej pracy z grupą i jednostką

Autor Katarzyna Czekaj, Dominika Świech

Opis Materiały dla trenerów prowadzących warsztaty bloku B w ramach projektu „Praktyki pedagogiczne drogą do innowacyjnego szkolnictwa”, dotyczące budowania relacji z grupą uczniowską, planowania procesu dydaktycznego i wychowawczego, efektywnego przekazywania wiedzy oraz...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-039/10-00

Nazwa projektu Praktyki pedagogiczne drogą do innowacyjnego szkolnictwa

Strona www projektu http://www.innowacyjne-praktyki.pl/

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Zamość

Słowa kluczowe praktyki, studenci, praca z grupą, efektywność, warsztaty

Tytuł Techniki efektywnej pracy z grupą i jednostką

Autor Katarzyna Czekaj, Dominika Świech

Opis Materiały dla studentów biorących udział w warsztatach bloku B w ramach projektu „Praktyki pedagogiczne drogą do innowacyjnego szkolnictwa” - "Techniki efektywnej pracy z grupą i jednostką". Materiały zawierają zagadnienia mogące stanowić pomoc dla przyszłych...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-039/10-00

Nazwa projektu Praktyki pedagogiczne drogą do innowacyjnego szkolnictwa

Strona www projektu http://www.innowacyjne-praktyki.pl/

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Zamość

Słowa kluczowe praktyki, studenci, praca z grupą, efektywność

Tytuł Program praktyk pedagogicznych

Autor Katarzyna Czekaj, Ewa Katarzyna Organiściak, Rafał Jaros, Piotr Krajewski

Opis Nowoczesny Program praktyk pedagogicznych opracowany został w ramach projektu „Praktyki pedagogiczne drogą do innowacyjnego szkolnictwa”. W zamyśle autorów Programu reorganizacja harmonogramu zajęć, w których uczestniczą studenci w ramach praktyk oraz redefinicja...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-039/10-00

Nazwa projektu Praktyki pedagogiczne drogą do innowacyjnego szkolnictwa

Strona www projektu http://www.innowacyjne-praktyki.pl/

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Zamość

Słowa kluczowe praktyki, studenci, pedagogika, program, innowacja