Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 311

sortuj według:

Tytuł Program praktyk w zakresie: blacharstwo i lakiernictwo samochodowe

Autor Andrzej Żelasko

Opis Kompleksowy program praktyk dla nauczycieli kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej o tematyce blacharstwa i lakiernictwa samochodowego.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-122/11-00

Nazwa projektu Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej

Strona www projektu http://www.motopraktyki.pl/

Beneficjent (nazwa) Nowa Era sp. z o.o. - Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe motoryzacja, praktyki, program, blacharstwo, lakiernictwo

Tytuł Modelowy program praktyki pedagogicznej zweryfikowany w realizacji projektu EFS „Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele”

Autor Praca zbiorowa

Opis Modelowy program praktyki pedagogicznej zweryfikowany w realizacji projektu EFS „Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele” w latach 2010-2015 został opracowany zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-015/10-00

Nazwa projektu Profesjonalne praktyki - profesjonalni nauczyciele

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Konin

Słowa kluczowe prakytyka pedagogiczna, program, uczniowie, studenci

Tytuł Program praktyk pedagogicznych

Autor Grażyna Piskorska

Opis Praktyka pedagogiczna jest elementem obowiązującym w toku studiów na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. nr 207poz 2110). Studenci studiów II stopnia odbywają praktyki w...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/09

Numer projektu POKL.03.03.02-00-018/10-00

Nazwa projektu Innowacyjne praktyki pedagogiczne szansą rozwoju oświaty

Beneficjent (nazwa) Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Ryki

Słowa kluczowe praktyki pedagogiczne, nauczyciele, program

Tytuł Lepsze praktyki dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Autor Tomasz Sawicki

Opis Projekt to część działań realizowanych w oświacie w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego w Polsce. Jego głównym celem było opracowanie, a następnie pilotażowe wdrożenie programów praktyk/staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego w...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-316/12-00

Nazwa projektu Lepsze praktyki dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Strona www projektu http://lp.optima.opole.pl/10/strona-glowna.html

Beneficjent (nazwa) OPTIMA s.c. w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe praktyki, staże, szkolnictwo zawodowe, program, doskonalenie zawodowe nauczycieli

Tytuł Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych

Autor Tomasz Sawicki, Łukasz Pośpiech

Opis Projekt był częścią działań realizowanych w oświacie w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego w Polsce. Celem głównym projektu było opracowanie, a następnie pilotażowe wdrożenie oraz modyfikacja programów doskonalenia zawodowego nauczycieli...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-179/12-00

Nazwa projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych

Strona www projektu http://dnzu.optima.opole.pl/1/strona-glowna.html

Beneficjent (nazwa) OPTIMA s.c. w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe praktyki, staże, szkolnictwo zawodowe, program, doskonalenie zawodowe nauczycieli