Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 311

sortuj według:

Tytuł Program praktyk/staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego dla branży kosmetycznej

Autor Agnieszka Błaszczyk-Szmidt

Opis Program przygotowano dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących w branży kosmetycznej. Jego głównym celem jest podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, a celem szczegółowym - polepszenie...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-179/12-00

Nazwa projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych

Strona www projektu http://dnzu.optima.opole.pl/1/strona-glowna.html

Beneficjent (nazwa) OPTIMA s.c. w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe praktyki, staże, szkolnictwo zawodowe, program, doskonalenie zawodowe nauczycieli

Tytuł Program praktyk/staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego dla branży hotelarskiej

Autor Elżbieta Jaśniewska

Opis Celem programu jest podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych z branży hotelarskiej. Dedykowany jest nauczycielom odbywającym staże w zakładach pracy, którzy kształcą uczniów w zawodzie technik hotelarstwa (symbol...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-179/12-00

Nazwa projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych

Strona www projektu http://dnzu.optima.opole.pl/1/strona-glowna.html

Beneficjent (nazwa) OPTIMA s.c. w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe praktyki,staże, szkolnictwo zawodowe, program, doskonalenie zawodowe nauczycieli

Tytuł Program praktyk/staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego dla branży handlowo-ekonomicznej

Autor Witold Stawski

Opis Program praktyki dla branży handlowo-ekonomicznej przygotowano dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. Jego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz dostosowanie ich wiedzy i umiejętności do standardów obowiązujących w przedsiębiorstwach....

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-179/12-00

Nazwa projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych

Strona www projektu http://dnzu.optima.opole.pl/1/strona-glowna.html

Beneficjent (nazwa) OPTIMA s.c. w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe praktyki, staże, szkolnictwo zawodowe, program, doskonalenie zawodowe nauczycieli

Tytuł Program praktyk/staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego dla branży gastronomicznej

Autor Anna Dzierżan

Opis Celem zmodyfikowanego programu jest podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych branży gastronomicznej. Program ten dedykowany jest nauczycielom odbywającym staże w zakładach pracy, którzy kształcą uczniów w zawodach: technik...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-179/12-00

Nazwa projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych

Strona www projektu http://dnzu.optima.opole.pl/1/strona-glowna.html

Beneficjent (nazwa) OPTIMA s.c. w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe praktyki, staże, szkolnictwo zawodowe, program, doskonalenie zawodowe nauczycieli

Tytuł Program praktyk/staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego dla branży fryzjerskiej

Autor Wilhelm Rychter

Opis Program praktyki dla branży fryzjerskiej przygotowano dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. Wysoka jakość nauczania jest warunkiem koniecznym dla wysokiej jakości edukacji i szkolenia zawodowego. Kształcenie zawodowe nauczycieli w warunkach ciągłych...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-179/12-00

Nazwa projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych

Strona www projektu http://dnzu.optima.opole.pl/1/strona-glowna.html

Beneficjent (nazwa) OPTIMA s.c. w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe praktyki, staże, szkolnictwo zawodowe, program, doskonalenie zawodowe nauczycieli