Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 318

sortuj według:

Tytuł Raport z badań fokusowych - badań jakościowych pod kątem efektywności przygotowanych materiałów

Autor Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.

Opis Badania dotyczyły oceny efektywności programu i materiałów powiązanych (aplety, skrypty, scenariusze) z innowacyjnym programem nauczania matematyki w liceach ogólnokształcących, zawierającym elementy (30% wymiaru programu) zastosowania TIK (Technologii...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-062/12-00

Nazwa projektu Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Strona www projektu https://sites.google.com/site/programdlalo/

Beneficjent (nazwa) SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program nauczania, matematyka, liceum ogólnokształcące, innowacyjny, TIK

Tytuł Kwestionariusz do badania ankietowego wśród nauczycieli po wdrożeniu innowacyjnego programu nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących

Autor Agata Zabłocka- Bursa

Opis Kwestionariusz do badania ankietowego nauczycieli, którzy przez jeden rok szkolny pilotażowo wdrażali innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących. Stworzenie kwestionariusza wynika z potrzeby zbadania jakości i efektywności innowacyjnego...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-062/12-00

Nazwa projektu Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Strona www projektu https://sites.google.com/site/programdlalo/

Beneficjent (nazwa) SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program nauczania, matematyka, liceum ogólnokształcące, innowacyjny, TIK

Tytuł Kwestionariusz do badania ankietowego wśród nauczycieli przed wdrożeniem innowacyjnego programu nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących

Autor Agata Zabłocka- Bursa, Iwona Pilchowska

Opis Kwestionariusz do badania ankietowego nauczycieli, którzy przez rok będą pilotażowo wdrażać innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących. Stworzenie kwestionariusza wynika z potrzeby zbadania wpływu TIK (technologie...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-062/12-00

Nazwa projektu Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Strona www projektu https://sites.google.com/site/programdlalo/

Beneficjent (nazwa) SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program nauczania, matematyka, liceum ogólnokształcące, innowacyjny, TIK

Tytuł Raport z badań przeprowadzonych wśród uczniów przed wdrożeniem innowacyjnego programu nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących

Autor Agata Zabłocka- Bursa, Iwona Pilchowska

Opis Celem badania jest określenie poziom wiedzy i umiejętności matematycznych uczniów, którzy przez rok będą wdrażali innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących. Badanie ma formę pretestu, dzięki, któremu porównanie wyniku przed...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-062/12-00

Nazwa projektu Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Strona www projektu https://sites.google.com/site/programdlalo/

Beneficjent (nazwa) SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program nauczania, matematyka, liceum ogólnokształcące, innowacyjny, TIK

Tytuł Raport z badań normalizacyjnych i walidacyjnych Skali Umiejętności Tworzenia Matematycznych Modeli Umysłowych i Skali Bezradności Intelektualnej.

Autor Agata Zabłocka- Bursa, Iwona Pilchowska

Opis Celem prowadzonych badań było opracowanie narzędzia badającego umiejętność tworzenia matematycznych modeli umysłowych, a także stworzenie norm dla uczniów liceów ogólnokształcących oraz walidacja nowopowstałego narzędzia. Drugim celem prowadzonych badań było...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-062/12-00

Nazwa projektu Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Strona www projektu https://sites.google.com/site/programdlalo/

Beneficjent (nazwa) SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program nauczania, matematyka, liceum ogólnokształcące, innowacyjny, TIK