Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 318

sortuj według:

Tytuł Rak piersi – jak zapobiec chorobie?

Autor Bernadeta Dymek

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu biologiczno-chemicznym. Cele zajęć: uświadomienie jak dużo kobiet w Polsce cierpi na raka piersi, uczeń poznaje czynniki wpływające na rozwój...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe rak piersi, symptomy, samobadanie, program nauczania

Tytuł Stres jest moim wrogiem, czy przyjacielem?

Autor Bernadeta Dymek

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu biologiczno-chemicznym. Cele zajęć: uczeń zna mechanizm powstawania stresu (adrenalina i skutki działania tego hormonu na organizm), choroby...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe adrenalina, choroby, stresory, biologia, program nauczania

Tytuł Sposoby oszczędzania energii

Autor Beata Winiarska

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu biologiczno-chemicznym. Cele ogólne zajęć: podniesienie poziomu wiedzy energetycznej uczniów w oparciu o aktywne formy edukacji, podnoszenie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe energia, oszczędność, gospodarstwo domowe, fizyka, program nauczania

Tytuł Program praktyk zawodowych realizowany dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie sprzedawcy + dziennik opiekuna praktyk zawodowych

Autor Beata Rzeźnik

Opis Praktyka zawodowa ułatwia przejście ucznia ze szkoły na rynek pracy, pozwala zweryfikować zdobytą wiedzę teoretyczną. Jest ogniwem łączącym szkołę z praktyką gospodarczą. Aby wzmocnić powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy niezbędne jest systematyczne...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-045/11-00

Nazwa projektu HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

Strona www projektu http://www.handelireklama.darr.pl

Beneficjent (nazwa) Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczawno - Zdrój

Słowa kluczowe program nauczania, dziennik praktyk, praktyka, nauczyciel, opiekun

Tytuł Program doskonalenia nauczycieli zawodu opracowany w ramach projektu "Hotelarstwo - doskonalenie nauczycieli zawodu"

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja stanowi podsumowanie projektu, którego celem było umożliwienie doskonalenia zawodowego nauczycielom przedmiotów zawodowych w zakresie kompleksowej obsługi gościa hotelowego i turysty poprzez udział w szkoleniach i stażach w ramach programu pilotażowego...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03-00-046/10-00

Nazwa projektu Hotelarstwo - doskonalenie nauczycieli zawodu

Beneficjent (nazwa) Centrum Promocji innowacji i Rozwoju

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Białystok

Słowa kluczowe hotelarstwo, doskonalenie nauczycieli, szkolenia praktyczne, szkolenia teoretyczne, program nauczania