Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 213

sortuj według:

Tytuł Ewaluacja końcowa projektu "Doskonały parktyk" -Raport

Autor Dominik Witkowski

Opis Niniejszy raport końcowy przygotowano po zamknięciu etapu eksperckiego i tym samym całego projektu (kwiecień 2012r.). Z uwagi na to, treść dokumentu koncentruje się na analizie Pilotazowego wdrożenia programu "Doskonaly praktyk" kontynuje prowadzoną od początku...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-039/10-00

Nazwa projektu Doskonały praktyk

Strona www projektu http://www.doskonalypraktyk.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Piła

Słowa kluczowe raport, ewaluacja, nauczyciele, badanie, projekt

Tytuł Ewaluacja początkowa projektu "Doskonaly praktyk"

Autor Dominik Witkowski

Opis Przeprowadzenie ewaluacji projektu "Doskonały praktyk", zostało zaplanowane na etapie prac koncepcyjnych nad stworzeniem ww. przedsięwziecia. Zgodnie z założeniami badanie ewaluacyjne ma przebieg trójfazowy. Na wstepie, obejmującym pierwsze 6 miesiecy wdrazania projektu...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-039/10-00

Nazwa projektu Doskonały praktyk

Strona www projektu http://www.doskonalypraktyk.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Piła

Słowa kluczowe raport, badanie, ewaluacja, projekt, nauczyciele

Tytuł Raport końcowy sporządzony po zakończeniu realizacji form wsparcia w ramach projektu "Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych"

Autor Agnieszka Bilska

Opis Realizacja projektu przyczyniła się do uaktualnienia przez nauczycieli fachowej wiedzy związanej z kształceniem zawodowym, uzupełnieniem wiedzy o nowoczesnych technologiach, wzrostu kompetencji zawodowych nauczycieli i nauczycielek, wzrostu świadomości na temat polityki...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-010/10-00

Nazwa projektu Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych

Beneficjent (nazwa) Miasto Gliwice / Gliwicki Ośrodek Metodyczny

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gliwice

Słowa kluczowe ewaluacja, raport, wnioski, rekomendacje, ocena