Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 213

sortuj według:

Tytuł Raport z pogłębionej diagnozy problemów występujących w praktyce nauczania przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości"

Autor Maja Siejka, Mirosława Gerkowicz, Alina Reszka

Opis Celem analizy było zweryfikowanie postawionych wstępnych tez, łączących się z niepełnym realizowaniem celów edukacyjnych przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” w liceach ogólnokształcących oraz ocena przydatności wykorzystania w praktyce nauczania przedmiotu...

Numer konkursu 4/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-070/10-00

Nazwa projektu Innowacyjne metody ksztalcenia w obrębie przedsiębiorczości

Beneficjent (nazwa) Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland"

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe raport, ewaluacja, badanie

Tytuł Analiza ewaluacyjna projektu

Autor Beata Romejko

Opis Ewaluację można zdefiniować jako ocenę okresową odpowiedniości, efektywności, skuteczności, wpływu, realności ekonomicznej i finansowej oraz trwałości projektu w kontekście jego ustalonych celów. Celem ewaluacji jest przegląd osiągnięć projektu w stosunku do...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03-00-033/10-00

Nazwa projektu Nowoczesne nauczania zawodowe - modułowe staże w innowacyjnych przedsiębiorstwach

Beneficjent (nazwa) SUZI PPHU Zuzanna Sumirska

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe raport, ewaluacja, badanie

Tytuł Raport eFizyka - część IV

Autor Przemysław Duda, Monika Grzymkowska

Opis Celem badania jest ogólna ocena projektu oraz określenie elementów projektu, które wymagają modyfikacji lub wsparcia tak, aby przyniósł jak największe korzyści dla wszystkich uczestników. Przedmiotem badania był okres letniego semestru szkolnego 2014/2015. Badanie...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-276/12-00

Nazwa projektu e-Fizyka - multimedialne środowisko nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych

Strona www projektu http://www.fizyka.pw.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Politechnika Warszawska

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe raport, badanie, ewaluacja

Tytuł Raport eFizyka - część III

Autor Przemysław Duda, Monika Grzymkowska

Opis Celem badania jest ogólna ocena projektu oraz określenie elementów projektu, które wymagają modyfikacji lub wsparcia tak, aby przyniósł jak największe korzyści dla wszystkich uczestników. Przedmiotem badania był okres zimowego semestru szkolnego 2014/2015. Badanie...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-276/12-00

Nazwa projektu e-Fizyka - multimedialne środowisko nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych

Strona www projektu http://www.fizyka.pw.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Politechnika Warszawska

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe raport, badanie, fizyka

Tytuł Raport eFizyka - część II

Autor Przemysław Duda, Monika Grzymkowska

Opis Celem badania jest ogólna ocena projektu oraz określenie elementów projektu, które wymagają modyfikacji lub wsparcia tak, aby przyniósł jak największe korzyści dla wszystkich uczestników. Przedmiotem badania był okres letniego semestru szkolnego 2013/2014. Badanie...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-276/12-00

Nazwa projektu e-Fizyka - multimedialne środowisko nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych

Strona www projektu http://www.fizyka.pw.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Politechnika Warszawska

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe raport, badanie